Kudret Narının Faydaları Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Kudret nar? ilk olarak Hindistanda bulunuyor. Taze tüketildi?i gibi belli bir süre zeytinya??nda bekletilerek de tüketilebilir.Ülser ve gastrit tedavisinde oldukça etkili olan kudret nar? ayn? zamanda aç?k yara tedavisinde etkilidir. Ayn? zamanda ba????kl?k sistemini güçlendiriyor. Ba??rsak tembelli?i için oldukça etkili bir bitkidir, hücreleri yeniler.

Kan ?ekerini dü?ürdü?ü için ?eker hastalar?n?n dikkatli olmalar? gerekiyor.
Peki kudret nar? nereden bulunur?
Toprakta yeti?tirebilece?iniz bir mekana sahipseniz tohumlar?n? sat?n alarak taze olarak tüketebilirsiniz. Öyle bir imkan?n?z yoksa aktarlardan zeytinya??nda bekletilmi? ya da ball? olarak alabilece?iniz 2 çe?idi bulunmaktad?r. Aktarlarda bulamayanlar ise baz? internet sitelerinden sipari? ile elde edebilirler.