Kindle Touch İncelemesi ve Cihazın Tüm Özellikleri

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Elektronik kitab?n mucidi ve teknoloji medyumu Michael S. Hart’a göre “e-kitap havadan sonra en çok ihtiyaç duydu?umuz ?ey” .Elektronik mürekkep teknolojisi elektronik kitaplar? en verimli ve en do?al haliyle okumay? amaçl?yor. Bu teknolojide göz yorgunlu?una yol açacak ekran ayd?nlatmas? yerine ortam?n ?????ndan yararlan?l?yor. Böylece güne? ?????nda dahi gözü yormadan keyifli bir okuma imkan?n? sunuyor. Kindle touch sahip oldu?u özellikleri ile elektronik mürekkep teknolojisinin getirdi?i konforu okuyucuya fazlas?yla sunan bir ürün. Peki bu cihaz? böylesine kullan??l? yapan özellikleri ne? Ki?isel gözlerimden de yararlanarak hakk?nda bilgi vermeye çal??aca??m.
1-Genel özellikleri
1.1-Dil deste?i
?ngilizce, Almanca, Frans?zca,?spanyolca ?talyanca ve Brezilya Portekizce dillerini destekliyor.Türkçe deste?i bulunmuyor. Ancak e-kitaplarda Türkçe karakterleri göstermede sorun gözükmüyor.
1.2 sistem gereksinimi
Cihaz?n çal??mas? için bir sisteme ba??ml?l??? yok.Çünkü ba?lant?s?z kablo a?? arac?l???yla bir bilgisayara gereksinim olmadan kitap ve uygulama indirilebiliyor. Cihaz, bilgisayar ile USB 2.0 protokolünü arac?l???yla uyum sorunu ya?anmadan ba?lan?yor.