Kilo Vermek İçin Yapılması Gereken En Önemli 20 Kural

0
29

4390_zko_teardrop-300x1971-Asla ö?ün atlanmamal?d?r. Ö?ün atlamad???n sürece bir sonraki yemege aç de?il daha aç olarak oturursunuz.
2-Sadece diyet yapmak yada aç kalmak yetmez biraz hareket etmek, ya?lar?n yak?m?n? kolayla?t?racakt?r.
3-Su do?al detokstur.?çebildi?iniz kadar su içmelisiniz. (en az 2 litre)
4-Ak?am yeme?ini yatmadan en az 3.5 saat önce yiyin.
5-Diyete yard?mc? do?al antioksidanlar tüketin.(ye?ilçay)
6-Yemeklerinizi yava? yiyin.Doyma hissinin 2 dakikada olu?tu?unu unutmay?n.
7-Tuz kullanmamaya çal???n onun yerine ba?ka baharatlarla yeme?inizi tatland?r?n.
8-Yiyeceklerinizi f?r?nda az ya? ile pi?irin.
9-Stresten uzak durun. Çünkü stres durumunda vücutta kortizol hormonu salg?lan?r ve buda ya?lanmaya neden olur.
10-Süt için. Sütteki kalsiyum metabolizmay? h?zland?r?r ve ya? yak?m?n? koayla?t?r?r.
11-Düzenli uyuyun.Ne çok az ne de fazla uyuyun. 7-8 saat uyumak yeti?kinler için idealdir.
12-Tatl? yerine 2-3 tane kay?s? tüketin.
13-Hiçbir zaman kahvalt?y? atlamay?n. Kahvalt?y? atlatmak di?er ö?ünlerde daha çok yemenize neden olacakt?r.
14-Diyet içecekler içmeyin. Çünkü diyet içeceklerin içinde tatland?r?c? bulunur. Bu da kilo vermenizi engeller.
15-Ö?ün aralar?nda ac?k?rsan?z 1 tane meyve tüketin.
16-Yeme?e çorba yada salatayla ba?lay?n.
17-Yemek yerken sadece ona konsantre olun ba?ka ?eylerle ilgilenmeyin.
18-Kesinlikle asitli içecekler ve haz?r ürünler tüketmeyin.
19-Porsiyonlar?n?z? küçültün. Taba??n?za ne kadar az yemek koyarsan?z o kadar az yersiniz.
20-H?rs yap?n ve tad?ml?k ?eylerin size umutsuzluk olarak dönece?ini unutmay?n.güzel bir konuya de?inmi?siniz te?ekkürler
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.