Kıl Dönmesi Nedir? Sebepleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Bu kist genellikle kuyruksokumu kemi?inin üzerinde ç?kmaktad?r. Ancak derinin tra? edildi?i her bölgede ç?kma ihtimali vard?r. Bu yüzden sakal, kas?k ve makatta k?l dönmesi daha fazla meydana gelir. Daha çok oturarak çal??an ki?ilerde meydana gelmektedir. Erkeklerde k?l dönmesi olma ihtimali kad?nlara göre 3 kat daha fazlad?r.Hastal???n ba?l?ca sebeplerine de?inecek olursak;
– Tra? ve s?k? giyim
– Fazla kilolu olmak
– Gün içerisinde çok fazla oturmak
– Çok terlemek
– Çok k?ll? olmak
Hastal???n Olu?umu ve Belirtileri
– Deride k?zar?kl?k ve tahri?
– Vücudun belli bölgelerinde meydana gelen ka??nt?
– Tra? olmaya ra?men vücutta kalan / al?namayan k?llar