Kellik Nedir? Kelliğin Nedenleri Nelerdir?

0
38

4390_zko_teardrop-300x197Kelli?in Ba?l?ca Nedenleri:1- Stres
?nsanlarda günümüzde stres durumu artm??t?r.Psikolojik olgulara dayanan stres insan vücudunu etkilemektedir.Bu etkileme sonucunda saç dökülme oran?nda h?zl? bir art?? görülmektedir.
2- Alm?? oldu?umuz ilaçlar
?nsanlar?n alm?? oldu?u ilaçlarda saçlar?m?z? etkilemektedir.Özellikle B vitamini a??rl?kl? ilaçlar örnek verilebilir.
3- Saça zararl? kozmik ürünler (jole vb.)
Belki birço?umuzun kullad??? jole,briyantin gibi saç ürüleri ?aç dökülmesini h?zland?rmaktad?r.Saça sertlik veren bu ürünler saçlar?m?zda bulunan keratin molekülünün yap?s?na ters dü?mektedir.Do?al olarak saçlar?m?zda dökülmeler görülmektedir.
4- Demir,protein ve çinko eksiklikleri