İnsan Sağlığına Etki Eden Etmenler Nelerdir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x1971- Bünyesel Etmenler
2- Çevresel Etmenler1- Bünyesel Etmenler
Bünyesel etmenler, hormonal, genetik, ve metabolizma faaliyetlerindeki bozukluklar?ndan olu?ur. Genetik bozukluklar anne ve babadan kromozomlar yoluyla geçen kal?tsal hastal?klard?r. Alt? parmakl?l?k buna örnek olarak verebilece?imiz bir kal?tsal hastal?kt?r. Hormonal bozukluklara örnek olarak ayak yap?s?n?n de?i?mesini ve metabolizma faaliyetlerinden kaynaklanan hastal??a da böbrek ta?? ve gut hastal???n? örnek gösterebiliriz.
2- Çevresel Etmenler
?nsanlar çevreyle bir bütün olarak ya?arlar. ?nsan anne rahminde olu?tu?u andan, ölünceye kadar çevreyle etkile?im halindedir. Bu yüzden de insanlar çevreyi, çevrede insan? olumlu veya olumsuz olarak etkiler.
a- Biyolojik Etmenler
b- Kimyasal Etmenler
c- Fiziksel Etmenler
d- Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Etmenler
e- Psikojik Etmenler
Biyolojik Etmenler Nelerdir ?