İdeal Uyku Düzenimiz Nasıl Olmalıdır?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Günün belirli saatlerinde tercih edilen uyku metabolizmay? düzenlemede en önemli olaylardan bir tanesidir.?deal uyku süresi her insana göre ve vücut yap?s?na göre de?i?iklik gösterir. Sabah ve gece uykular? bünye için fazlas?yla önem arzetmektedir.Metabolizman?n düzenini i?leyi?ini sa?lamak istiyorsan?z e?er kendinize saatler belirleyin örne?in ak?am 23.00 sular?nda uykuya dalan bir insan?n gerekli olan uyku süresi 6 saat ya da 8 saattir.Uyku saatlerinizi kaç?rmamaya çal???n bunu belirli bir düzene sokarsan?z e?er vücut bunu kendili?inden isteyecektir. Az uyumak gibi fazla uyumak da bünyeye zarar vermektedir. Yorgun ve bitkin bir vücuda sahip olman?z normaldir. Özellikle ö?le yeme?i sonralar? bir a??rl?k çöker üzerinize ve genellikle uygkuya yenik dü?eriz fakar bu saatler ve yemek sonralar? uyku için hiç de sa?l?kl? de?ildir. Az önce de belirtti?im gibi 6-8 saatten fazla uykudan kaç?n?n ve erken kalkmaya özen gösterin zaten bu bir süre sonra düzene girecektir ve yemeklerden sonra hemen uyumamaya özen gösterin. Ö?le vakitlerinde 13.00-14.00 saatlerinden uzak durun.
Uykumuzu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Çevrenizde bulunan her ?ey hele ki hassas bir bünyeye sahipseniz;
– Küçük sesler
– Yat?? pozisyonunuz
– Oda ?s?s?
Yatt???n?z yer vb gibi durumlar sizleri rahats?z edebilir ben sizlere ideal ortam? ve yat?? ?eklinizi anlatmak istiyorum. Üzerinizi fazla fazla örtmekten kaç?n?n ve odan?z? yatmadan önce s?k s?k havaland?r?n bu odan?n oksijen miktar?n? düzenleyecektir.
Yatmadan önce yemekten uzak durun ve üzerinizde pijama,gecelik tarz? rahat ?eylerin olmas?n? tavsiye ederim. Yüzüstü yatmak çok sa?l?kl? de?il nefes almakta problem çekebilirsiniz bu da sizi gece boyu rahats?z edebilir. Yatt???n?z yerde dikkatinizi çok fazla çekecek ?eyler bulunmamal?, bu sizin uykunuzu etkileyebilir. Gece lambas?,hafif müzikte uyuyabilirsiniz e?er dikkat kayb? çok fazla olmayan bir bünyeye sahipseniz aksine bu sizi dinlendirir ve vücudunuzun uyu?mas?nda yard?mc? olur. Güne zinde ba?lamak istiyorsan?z yaz?n?n ba??nda da belirtti?im gibi kendinize saatler belirleyin ve bunun d???na ç?kmamaya özen gösterin bir süre sonra vücudunuz zaten buna al??acak ve sürekli bunu isteyecektir.