Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Hypnobirthing Nedir?

Hypnobirthing Nedir?

4390_zko_teardrop-300x197Hypnobirthing; son zamanlarda ismini s?kl?kla duymaya ba?lad???m?z bir do?um yapma yöntemidir. Anne adaylar?n?n isteklerini yerine getiren bu metot, do?al ya da normal do?um olarak da adland?r?lmaktad?r. Uzmanlar bu yöntemin ülkemizde e?itimi almakta ve bu yöntemi yayg?nla?t?rarak, a?r?s?z, stressiz do?um yapmay? amaçlamaktad?r.Kate Middleton ile gündemde yer almaya ba?layan ve han?mlar?n do?uma kar?? korkusunu azaltan Hypnobirthing, annenin yan? s?ra bebe?in de stresli bir ?ekilde dünyaya gelmesine engel olmaktad?r. Baz? teknikler ve önermeler ile annenin gev?emesi ve rahatlamas?, hatta huzur dolu bir do?um yapmas? sa?lan?r. Uzmanlar taraf?ndan önerilen yöntemler, anneyi sakinle?tirmekte ve korkular?ndan s?yr?lmas?n? sa?lamaktad?r. Hypnobirthing, bir uzman rehberli?inde gerçekle?ir. Annenin korkular?n? d??a vurarak bilinçalt?ndaki duygular aç??a ç?kar?l?r. Hipnoz metodu ile hamilelik esnas?nda var olan korkular?n?, endi?elerini, neden do?umdan çekindi?i ortaya ç?kart?l?r. Hipnoz yöntemi kad?n?n bilinçalt?nda var olan duygular? aç??a ç?kar?r.
Uzmanlar bu ç?kan sonuçlara göre i?lem uygulaya ba?lar. Kad?n?n gev?emesi, endi?elerinden kurtulmas? için ve rahatlamas? için konu?arak rehberlik ederler. Hamilelik esnas?nda bilinçalt?na yerle?mi? negatif duygular pozitife dönü?türülerek, asl?nda do?umun güzel bir duygu oldu?u dan??manlar e?li?inde anneye anlat?l?r. Uzmanlar do?um esnas?nda anneye pozitif kelimeler ile destek olurlar. Ik?n demek yerine bebek yolunu aç gibi terimler kullanarak, do?umu daha profesyonel ve kolay hale gelmesini sa?layabilirler. Hypnobirthing tekni?ine özel kelimeler vard?r. Bu kelimeler ile do?um daha rahat hale dönü?ebilmektedir. Bu tekni?in kökeni yani ana amac? ise uygulan?lan i?lemlerden çok kullan?lan dildir. Ve bu kullan?lan dil daima pozitif olmal?d?r.

Hypnobirthing, hamilelik esnas?nda etraftan duydu?unuz abart?l? olaylar, size anlat?lanlar, ya?anm?? kötü hikayelerin yol açm?? oldu?u korkulardan telkin metodunu kullanarak ar?nd?rma yöntemidir. Fiziksel ve zihinsel gev?emenin sa?land??? bu do?um, yüksek bir konsantrasyona ula?man?za yard?mc? olmaktad?r. Bu yöntem ile hayal kurman?z sa?lan?yor ve bu uygulama sizi daha çok rahatlaman?z? sa?l?yor. Gerginlik, kas?lma gibi olgular? telkinler sayesinde yok ederek, bebe?in daha kolay bir ?ekilde gelmesine yard?mc? oluyor. Do?um süresi, a?r?lar, kullan?lan t?bbi ilaçlar daha çok aza iniyor ve do?um sonras?nda ya?anan olumsuzluklar da azalma meydana gelmektedir. Hypnobirthing do?um yönteminde, e?i ya da destek olacak bir do?um partneri e?lik edebilmektedir. Bu sayede anne aday? kendini daha iyi ve güvende hissedecektir. Güvendi?i ki?inin yan?nda daha rahat ve stressiz olacakt?r.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort