Hotmail Sona Eriyor !

0
40

4390_zko_teardrop-300x197Windows Phone ve Windows 8 bu sistem üzerine in?a edildi. Hala geli?tirilmeye devam eden Outlook servisi daha kapsaml? olacak. Facebook, Twitter vb. sosyal a?larla iç içe olacak. Skype ile görü?me yapmak isteyenler de bu servis üzerinden Skype ba?lanabilecek. Kendi ürünleri olan Microsoft Office, SkyDrive vb. servislere de outlook.com üzerinden ula??labilecek.Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.
Hiçbir cihaz?n ula?amayaca?? benzersiz özelliklere sahip olan gözün, neden dijital birimlerle tarif edilemeyece?ini aç?kl?yoruz.