Hızlı Kilo Alanlar ve Hiç Kilo Alamayanlar Ne Yapmalı?

0
34

4390_zko_teardrop-300x197Kilo almak isteyen ve herhangi bir hastal?k etkisinde(uzun süreli ishal, anemi, yüksek tansiyon) olmayan ki?iler için bu yollar al??kanl?k kazan?lmas? gereken masum yollard?r.– Yemek yerken kat?, s?v? g?da fark etmeksizin, yan?nda s?v? tüketimi yapmay?n yada yemekten önce veya sonra mutlaka 2 saat ara b?rakacak ?ekilde tüketin.
– Yemek s?ras?nda kat? s?v? fark etmeksizin tah?l ürünlerine mutlaka yer verin.
– Önemli olan çok yedikten sonra kilo beklemek de?il süresini ayarlayabilmektir. Mide yediklerimizi yakla??k olarak 2 saatte parçalar bu yüzden bu duruma dikkat etmemiz gerekmektedir. Zay?f ki?iler için günlük en az 3 ö?ün yemek yemelerini tavsiye eder, bunu 4 ve 5 e de ç?karmalar?ndan da fayda göreceklerini söyleyebilirim.
– Sak?z çi?neme gibi al??kanl?klar?n?z varsa bunu mutlaka tergemeniz laz?m.
– Gece yatmadan önce, (burda önemli olan herhangi bir dinlenme öncesi) makarna veya ekmek aras? g?dalar tüketmeniz ekstra kalori alman?za ve ya?a çevrilmesinde faydal? olur.
Kilo vermek isteyenlerde hastal?k ve özel durum(obezite, hamilelik s?ras? vb.) haricinde, ?u yollar? deneyebilir.
– Günlük ya?am?nda suyu fazla tüketmeyi al??kanl?k haline getirmelidir.
– Ö?ünleri düzenli yemeli tah?l ve glikoz içieren g?dalardan uzak durmal?d?r. Ö?ünleri ise günde 2 defa yemesini öneririm.
– Çay? ?ekersiz içerek kilo vermek yerine çikolata,kola gibi ?ekerli ve kafeinli g?dalardan uzak durlulmas? daha faydal? olacakt?r.
– Gece yatmadan en az 3 saat önce yemek yemi? olman?z? ve açl?k hissi ile dinlenmeye geçmenizi öneririm.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.