Hemofili Nedir? Nasıl Oluşur? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x1971) ?iddetli Kanamalar:
Kafa içi,boyun ve bo?az çevresi kanamalar ?iddetli kanamalar olarak bilinmektedir. Bu tür kanamalarda erken müdahale çok önemlidir hastaya geciken bir müdahale hayat?n? kaybetmesine bile neden olabilir.a) Kafa Travmalar?: Bu tür travmalar tehlike s?ralamas?nda ilk s?ralamay? alabilir, kafa sonras? beyin kanamas?na çevrilebilme ihtimali yüksektir.Te?his için kan?n gözle görülebilmesi önemlidir bu mümkün de?ilse bile hastada ba? dönmesi, mide bulant?s? ve ba? a?r?s? gibi belirtiler varsa acil doktora ba?vurman?z ?iddetle tavsiye edilir.
b) Boyun ve Bo?az Kanamalar?: Boyun çevresinde gerçekle?en kanamalard?r,hafif bir kanama gibi görülebilir ancak sonuçlar? büyük ve tehlikelidir. Nefes almada s?k?nt? yaratabilirken bunun yan? s?ra enfeksiyonlara da sebep olabilir. En büyük belirtileri ise öksürük,nefes almada s?k?nt? ya?ama, yutma güçlü?ü ve bo?az etraf?nda ?i?lik ve morluklard?r.
c) Kar?n ?çi Kanamalar: Herhangi bir travma ya da ?iddetli bir öksürük kar?n içi travmaya sebebiyet verebilir. Kanl? öksürme, kar?n a?r?s?, mide bulant?s?, kusma gibi belirtilere sahiptir.
2) Orta ?iddetli Kanamalar:
Bu tür kanamalarda hasta kontrol alt?nda tutulmal?d?r çünkü her an büyük bir travmaya dönü?ebilir ve bireysel müdahale yetersiz kalabilir. Hasta kendini çok iyi hissetmedi?i anda zaman geçirmeden bir doktora ba?vurulmal?d?r.