hd film izle – hdfilmkablosu.com

0
17

kaptan-amerika-3-kahramanlarin-savasi-izle-264hd film izle
Bundan y?llar y?llar önce ?nternet diye bir kavram var m?yd? ? ?nsanlar ne güzel ailece ya??yorlard?. ?imdi kimse bana aileyiz diye bahsetmesin. Bana k?zacaklar olacakt?r tabi ki elbette hakl?s?n?z. Ama olaya bir de ?u yönden bakmay? hiç denediniz mi. Eskiden babam?z i?ten gelir ona geçmi? olsun baba der ak?am yeme?ini her kes bir arada yerdi sohbetler edilirdi. ?imdi ki ak?am yemeklerinde çocuklar evlerde yok evde olsalar bile herkes farkl? alemler de birinin elinde telefon biri yat?yor. Babaya sayg? denen illeten kalmam??. Tüm bunlar böyle olur iken aile kavram?ndan bahsedilebilir mi.

dü?ün dernek 2 izle
Bana k?zacaksan?z tüm bunlar? dü?ünerek k?z?n. Ya bu adam ne konu?uyor diyin öyle k?z?n. Aile kavram? sana göre nas?ld?r peki diyen birisi illa ki olacakt?r içinizde. Aile dedi?iniz birlik olmakt?r sayg?l? olmakt?r okumakt?r. E?er bunlar? yapabiliyor iseniz özür dilerim laf?m sizlere de?il. benim laf?m bunlar? yapmayanlara. Eskiler güzeldi. Bayramlar ha??r ne?ir olurdu. Herkes birbirlerine gider selamla??rlard?. Ya?l?lar çocuklar?n kap?lar?na gelmelerini dört bir gözle beklerlerdi. Ama ?imdi nerede adam bayram da annesinin babas?n?n eli?i öpmeye gitmek yerine denizlere sahillere ak?yor. Aileyi sadece evde olan ki?iler olarak alg?lamay?n. Aile olmak büyük sorumluluk gerektirir. Sen çocu?unun toplant?s?na gidebiliyorsan i?te senin bu davran???n ailene verdi?in de?eri gösterir.

?çinizde evli olmayanlar da illaki vard?r. Kolpaçino 3 izle ama bir gün ço?unuz muhakkak çoluk çocuk sahibi olacaks?n?z. Bu dediklerim tek tek akl?n?za gelecek i?te. Y?ld?zlar çok ama ay bir tane. Bu sözü be?eniyorum. Hemde çok be?eniyorum ailenizde vazgeçilmezlerden olun. Ailenizle bol bol film izleyin. Film izlemek için sektör de bir çok site var. Kimisinde ay?p içerikler var. Bunlar ailenizi olumsuz etkiler. Size dürüst ve güzel filmler sunan bir site önerece?im. Sitenin adresi hdfilmkablosu.com’dur. O kadar güzel bir site ki adam yapm?? dedirtiyor insana. Hadi ben sizleri yeni ke?fetti?iniz site ile yaln?z b?rakay?m.