Hafızayı Geliştirmek İçin Neler Yapmak Gerekir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Haf?zam?zda sakl? bilgileri,an?lar? biraz daha canl? tutmak için neler yapmam?z gerekiyor?
Öncelikle en önemlisi kendimize inanmak yani özgüven.Unutmay?n ki kendinize inand???n?z sürece her ?eyi ba?arabilirsiniz.Haf?zan?z aç?s?ndan da ona inan?n ! Sizin geli?meye yatk?n bir haf?zan?z var. Zor bir deneme fakat olumlu sonuç, arada bir di?er elinizi kullan?n.Örne?in yaz? yazarken,di? f?rçalarken yada bir ?eyleri tutarken sa? eliniz yerine sol, sol eliniz yerine de sa? elinizi devreye sokun!Hayal kurmak bilincimizi fark etti?imiz zamandan itibaren ölene kadar bizimle olan bir yetenektir asl?nda.Hayalperest olmayabilirsiniz fakat mutlaka hayal kurars?n?z öyle de?il mi? Haf?zay? geli?tirmek içinde bir t?k daha ilerleyin ve hayal kurarken kurdu?unuz hayalin inceliklerini de göz önüne getirmeye çal???n! Zihin egzersizi gibidir zorlu ve e?lenceli mükemmel uyum.

An?lar? takvimlerde i?aretlemeye bir dur deyin.Onlar? renkler,?ark?lar,mevsimler veya alfabemizdeki harflerle an?msay?n.Bu ?ekilde günlük hayat?n?zda kulland???n?z renklere,?ark?lara,mevsimlere,harflere an?lar kaz?nacak ve onlar? daha rahat hat?rlayacaks?n?z. Fark etmi?sinizdir ki bulmaca çözen insanlara k?yasla sizin onlar?n konu?malar?na pek anlam veremezsiniz bunun sebebi kelime da?arc???.Siz bulmaca çözmüyorsan?z, denemekte fayda var.Bulmaca hem kelime da?arc???n? geli?tirir hemde zihin için ilaç gibidir.
Bitkisel bir çözüm: Gingko !