Frengi Hastalığı Nedir? Tedavisi Mümkün Müdür?

0
61

4390_zko_teardrop-300x197Frengi hastal??? 3 evreden meydana gelir:1. Evre Kuluçka Dönemi Sonras?
Belirtilen bölgelerde olu?an yaralar daha sonra lenf bezlerinin ?i?mesine etki eder. Yaralar gözler görülebilir ancak hiçbir a?r? belirtisi olu?turmaz,lenf bezleri de ayn? ?ekilde ?i?se de a?r? ya da s?z? belirtmez.

2. Evre
Bu evrede belirtiler daha fazla ortaya ç?kar ve bu kez tüm vücutta; ayakta, al?nda, parmaklarda, kollarda ve yüzde bak?r renkli yaralar ve döküntüler olu?ur. Bo?az a?r?s? en büyük belirtilerden birisidir.Belirtiler zaman zaman yok olup yeniden tekrarlayabilir bu evrede.Kan tahlilleri kesin sonuç verir ve sa?l?kl? bir te?his bu evrede konulabilir.
3. Evre
Bu evrede hastal???n en büyük belirtisi yumru olu?umudur. Bu ?i?kinlik aort iltihab?, aort kapa?? bozuklu?u, kalp atardamarlar?n?n a??zlar?nda daralma ve damar çeperlerinde keseciklerin olu?umu gibi yan etkiler meydana getirir. ?lerleyen safhalarda ve ya?l?l?k döneminde sinir bozuklu?u, erken bunama, menenjit gibi etkileri de vard?r hastal???n.

Google dan Gelen Aramalar: