Fosfor Nedir? Fosfor Döngüsü ve Fosforun Vücudumuzdaki İşlevi

0
29

4390_zko_teardrop-300x197Fosforun vücut içindeki görevlerini sayacak olursak;1- Canl?n?n toplam vücut a??rl???n?n %1 ini olu?turmaktad?r.Buna ba?l? olarak hücredeki hayati faaliyetlerin gerçekle?tirilmesinde çok büyük bir öneme sahiptir.
2- Hücrelerimizdeki DNA ve RNA’n?n temel yap?ta?lar?d?r.
3- Hücredeki tüm enerji döngüsü fosfor maddesine ba?l?d?r.
4- Zarlar?n ve bilgiyi olu?turan kodlar?n üretiminde rol almaktad?r.