Firefox 3 Guinness Dünya Rekoru İçin Hazırlanıyor!

0
55

4390_zko_teardrop-300x197Bu rekor ayn? zamanda “Guinness Dünya Rekoru” olarak da resmi kay?tlara geçecek. Yap?lacak ?ey çok basit; Mozilla’n?n s?rf bu i? için kurdu?u spreadfirefox sitesinden buraya t?klayarak kay?t olmal?s?n?z. Daha sonra dosya download’a aç?ld??? an size bir mail gelecek ve haberdar olacaks?n?z. Rekorun gerçekle?mesi için 1 gün yani 24 saatlik süre verilmi?. Dosya indirilmeye aç?ld??? andan itibaren 24 saat içerisinde mümkün oldu?u kadar fazla indirilmeli. ?u an dünya genelinde 217 bin kullan?c? “Pledge” edilmi?. Türkiye’den haberdar olmak isteyen say?s? ise ?u an için 1556. Ba?ka hiçbir browser’a ihtiyaç duymad???m ve Firefox’a a??k oldu?um için size bu bilgiyi sunmaktan gurur duyuyorum. (:Emre arkada??m, Teakolik hocam proxy falan kullan?p indirir muhtemelen. Y?llar?n bilgisayar kurdu elbette onu dü?ünmü?tür. 🙂
TEAkolik arkada? serverden 92 makinaya indirece?ini söylemi?, bu makinalar?n ayn? serverdan indirmesi ayn? zamanda ayn? ip adresi ile indirmesi anlam?na geliyor yani 92 makinayla toplamda bir hit yapacak. Üstelik 92 kere gereksiz yere indirdi?i için firefox 3’ü indirenlerin bandwidth’ini bo?una i?gal etmi? olacak.

Tabi arkada? 92 makinaya ayr? ayr? internet ba?lant?s? yapt?rm??sa sözümü geri al?yorum =)
Hadi ?öyle 8-10 download da benden. 🙂 Mevzu bahis firefox
Fabrika + ?ubeler toplamda Kontrolüm alt?nda 92 PC var bakal?m helebi mail gelsin çat?r çat?r Download
🙂