Feng Shui Nedir? Nasıl Yapılır? Ne İşe Yarar?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Feng Shui’nin bir düzeni var elbette ya da bir yerle?im biçi ancak tam olarak e?ya düzenleme ya da s?ralama i?lemi de?il. Binlerce y?l önce hayat?m?za giren bu yöntem henüz popüler olmaya ba?lad? ve deneyenlerin say?s? gittikçe art?yor. Feng Shui’ye göre her ?eyin her rengin ve e?yan?n bir enerjisi var mesele bu enerjiyi do?ru kullanmak ve bunun günlük hayata yans?tabilmek. Kafan?za göre düzenleyece?iniz e?yalar size bir fayda sa?lamaz az sonra sizlere Feng Shui tablosunu payla?aca??m. Bu tabloda renklerin ve yönlerin enerjileri ve alanlar? belirtiliyor.
Feng Shui için gerekli birçok ad?m var öncelikle üzerinizdeki negatifli?i atman?z ve bu i?e inanman?z gerekir aç?kças? Feng Shui’nin temelinde birazc?kta sizler yat?yorsunuz. Dü?ünce gücünüz ve pozitif enerjiniz bu konuda sizleri sonuca götürecektir. Bunun yan? s?ra 8 tane temel yöntem vard?r bu felsefede onlar? payla?mak istiyorum.
1 ) I??k, renkli ve her çe?it, bunun yan? s?ra aynalar
2 ) Ses, çanlar, müzik(iste?e göre) ve ziller
3 ) Renkler
4 ) Çiçek, bitki ve küçük ev hayvanlar?
5 ) Havada sal?nan nesneler,süsler
6 ) Heykel
7 ) Elektronik cihazlar
8 ) Bambudan yap?lm?? k?l?çlar