Facebook Kullanım Rehberi – 1

0
51

4390_zko_teardrop-300x197Sosyal a?larla ilgilenmeyen biri olsan?z bile Facebook’un bilmedi?iniz pek çok özelli?i sayesinde hayat?n?z? kolayla?t?rabileceksiniz.Arkada?lar?n?za, uzun zamand?r görmedi?iniz ailenize, sevgilinize foto?raflar?n?z? ula?t?rmak, hayat?n?zdaki önemli olaylardan haberdar etmek,partimize arkada?lar?m?z? davet etmek, do?um günlerini unuttu?umuz arkada?lar?m?za güzel bir mesaj çekmek… K?saca sosyal hayat?n?z?n çok daha düzenli bir ?ekilde sürmesi için bir Facebbok hesab? yeterli.
Ço?u insan Facebook’u belirli amaçlar için kullan?yor:
-Arkada?lar?m?z?n duvarlar?na bakmak
-Yorum yapmak
-K?z tavlamak
-Video izlemek
Facebook asl?nda çok daha fazlas?n? size sunuyor. Örne?in foursqare uygulamas?n? Facebook profilinize ba?layarak gitti?iniz ve ?u anda bulundu?unuz yerleri arkada?lar?n?za gösterebilir bu yerler hakk?ndaki yorumlar?n?z? onlarla da payla?abilirsiniz.
Güncel Olun
Facebook’un en çok takip edilen özelli?i “Haber Kanya??”. Facebook hesab?n?za girdi?inizde sa? üstte “Anasayfa” butonuna basarak buraya ula?abiliyorsunuz. Bu sayfada arkada?lar?n?z?n payla?t??? durum bildirimleirni, foto?raflar?, videolar? görebilir alt?na yorum yazabilirsiniz. Ve Facebook’un en önemli butonu olan “be?en” butonuna bas?p payla??m? be?endi?inizi kar?? tarafa iletebilirsiniz.