Eski Türk Filmleri Gibisi Var Mı?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197?çimizde eski Türk filmlerini sevmeyen veya izlemem diyen ki?i say?s? yok denecek kadar azd?r. Hele de bu günlerde kafam?z? kar??t?ran dizileri gördükçe eski filmleri daha da özler oluyor insan.
O bin bir güçlükle çekilen, efekt olmayan tertemiz sahnelerin, insanlar? a?latan, güldüren ve dü?ündüren tekrars?z sahnelerin beyaz cama yans?mas?d?r eski filmler. ?imdi ki gibi tekrar tekrar sahne çekmeye imkan?n olmad??? eski filmlerin verdi?i o doyumsuz tad? hala ayn? ilk günkü güzelli?ini korumaktad?r. Bu tad? milyonlarca lira verilerek çekilen ?imdiki filmlerin hiçbiri vermemektedir.
Peki neydi bize bu unutulmaz tatlar? veren eski Türk filmlerindeki büyü. Tabi ki ba?rol oyuncusundan figüran?na kadar bütün oyuncular?n çekilen bütün sahnelerdeki vermi? olduklar? ciddiyet, emek ve duyguydu bu büyü. K?s?tl? imkanlar? oldu?u halde bu kadar güzel kusursuz çekilen sahneler gerçekten ciddiyet ve emek gerektiren i?lerdir. Film kahramanlar? aras?ndaki do?al konu?ma tarzlar?, sanki film çekiliyor gibi de?il de sohbet eder gibi yap?lan konu?ma sahneleri bizlere tertemiz bir ?ekilde hitap etmektedir. Filmlerde kullan?lan malikaneler, evler, yal?lar vb mekanlar sanki o filmler için yap?lm?? gibi gelmektedir bizlere. Adile teyzesiyle, kel Mahmut’u ile, ?nek ?aban’?yla, Ferit’iyle, Zeki Metin’iyle,Deli Kadir’iyle, Sultan’? ile,Kara Murat’? ve daha bir çok unutulmaz kahraman? ile eski Türk filmleri her zaman kafam?zda ve kalbimizde yerlerini alm??lard?r.
O zamanlardan bu zamanlara kadar gelen kült olmu? filmler bulunmaktad?r hala.?imdi bile yay?nlansa bile büyük paralar verilip de çekilen ?imdiki filmlerden çok izlenen eski filmler var hala.Bizler milletimiz olarak eski sanatç?lar?m?z? vefam?z? pek gösteremesek de onlar? her zaman çok sevdik ve sevmeye de devam edece?iz.