Dünyanın İlk Hard Diski

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Peki ilk hard disk nas?ld? sizce?
Tahmin edebilece?iniz üzere, ilk üretilen ürünler her zaman normal boyutlar?ndan çok daha büyük, a??r ve maliyetli olmaktad?r. ?lk üretilen bilgisayar bir oda büyüklü?ündeyken ayn? ?ekilde ilk üretilen hard disk de neredeyse bir oda büyüklü?ünde.?lk hard disk, 1956 y?l?nda IBM taraf?ndan üretilmi?tir. Ard?ndan da ilk ticari bilgisayar?n? üretmeye ba?lam??t?r. Bu üretti?i hard diskin;
Modeli: 305 RAMAC, A??rl??? 1,5 Ton, Kapasitesi: 5 Mb (MegaBayt)

Ne kadar uçuk geliyor bu rakamlar. 1,5 ton hard disk gördünüz mü, ya da inanabiliyor musunuz böyle bir ?ey oldu?una. Ayr?ca bu kadar büyük, a??r bir hard diskin de sadece 5 mb haf?zas? var. Evet yanl?? görmüyor, duymuyorsunuz. ?u an cebinizde ta??d???n?z flash bellek bile 8 Gb iken onun haf?zas? 5 Mb. Bu 305 RAMAC modeli ise ayl?k 3.200$’dan 1957 y?l?nda kiralanm??t?. Sat?? fiyat? ise 160.000$ olan bu üründen 1961 y?l?na kadar toplamda 1000 adet üretilmi?tir. Kargo uça??na dahi zor s??an bu hard disk üretilen ilk hard disktir.