Dünyanın En Güçlü Otomobili: Dagger GT

0
68

4390_zko_teardrop-300x197Otomobil dünyas?nda en çok tart???lan ve gündemini asla yitirmeyen bir konu vard?r. Dünyan?n en güçlü otomobili hangisidir? Biz erkekleri bile a?an bir mevzudur asl?nda. Çünkü modifiye denen bir durum kar??s?nda, dünyan?n en güçlü otomobilini tespit etmek çok zor. Fakat buna seri üretim otomobil olarak s?n?rlama getirdi?imizde, i?imiz daha kolayla??yor. Bildi?iniz üzere uzun süredir bugatti veyron bu ünvan? elinde bulunduran en önemli otomobil üreticisiydi.
Frans?z markas? olan bugatti,dünyan?n? en güçlü otomobili olma hükümdarl???n? art?k amerikan üretimi olan dagger gt süper spor otomobile b?rakacak. ?ki araç aras?nda güç ve mühendislik olarak uçurumlar var. “Transtar” adl? amerikan ?irketi taraf?ndan üretilen bu yer uça?? 2000 beygir güce sahip. Ayr?ca 2300 nm tork gibi yok yüksek çeki? gücünü de unutmayal?m. Bu yüksek gücü turbo beslemeli benzinli motordan alan dagger gt ayn? zamanda dünyan?n en h?zl? otomobili olma unvan?n? da elinde bulunduruyor. Bu araç için ciddi teknolojik yat?r?mlar yap?lm??. Öyle ki arac?n yap?m?nda f1, nascar ve amerikan askeri araçlar teknolojisinden yararlan?lm??. 907 kg bo? a??rl??a sahip olan dagger gt, bunu yüksek oranda kullan?lan karbon fibere borçlu. Böylesine devasa güçte motor ve oldukça iddial? kasas? olan arac?n bu kadar hafif olmas? kesinlikle mühendislik eserinin sonucudur. Akl?n?za ?u soru gelebilir: Bu kadar hafif araç virajlarda uçmaz m?? Arac?n birçok pistte testte testini ba?ar?l? ?ekilde gerçekle?tiren firma, bu sorumuzun cevab?n? o pistlerdeki en iyi dereceleri yaparak cevap veriyor. Yani kar??m?zda aerodinamik yap?s?yla da otomobil dünyas?n?n ba?yap?t? duruyor.Dagger gt’yi bu kadar anlatt?k ama performans verilerini aktarmad?k. Yaz?m?n ba??nda da belirtti?im gibi bu araç veyron’u ikiye katlayan çok özel süper spor otomobil. 0-100 km/s h?zlanmas? sadece 1.0 saniye. Evet bu araç ile 0′dan 100 km/s h?za ula?mak için 1 saniye ihtiyaç duyuyor. Dagger gt maksimum h?z?na bakt???m?zda 506.94 km/s oldu?u üretici firma taraf?ndan belirtiliyor. Bu araçla ölçülmü? bir de?er olarak kay?tlara geçmi?. Bir zamanlar seri üretim otomobiller için en üst s?n?r olan 400 km/s seviyesini a?an bugatti veyron’u hayranl?kla anlat?rd?k. Fakat teknoloji o kadar h?zl? geli?iyor ki 1.5 milyon dolar de?erindeki bu otomobil 500 km/s h?z s?n?r?n? bile a??yor. Üstelik firma arac?n motorunu 3000 beygire çekece?ini belirtiyor. Ses h?z?n? geçen seri üretim otomobilleri tan?taca??m?z günler çok yak?n…
Kaynakça:
http://www.gtr-xs.com/