Dünya’nın En Büyük Kristalleri

0
32

4390_zko_teardrop-300x197Binlerce y?l önce olu?an kristallerin bulundu?u ortam 45 derecelik s?cakl??a sahip. Kristal Ma?aras? 2000 y?l?nda bir sondaj çal??mas? esnas?nda bulundu. Ma?aran?n hemen hemen her yeri kristallerle kapl?. Keskin kristallerden korunmak için bu ma?araya girenler öncelikle özel k?yafetleri giyip öyle ma?araya giriyor. Nem oran? da neredeyse %100. Bu yüzden insan ya?am? için çok tehlikeli bir ma?ara. Üstelik tahminlere göre ma?aran?n yakla??k 1 mil alt?nda magma bulunuyor. ??te bu magma yüz binlerce y?l önce so?umaya ba?lad???ndan dolay? buradaki mineraller ?ekil de?i?tirmeye ba?lad?. Dolay?s?yla da bu devasa kristalleri olu?turdu.
ZD YouTube FLV Player

var flashvars = {
vurl: “http://www.bilgiustam.com/video/kristaller.flv”,
yturl: “http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php”
};
var params = {
wmode: “transparent”,
allowFullScreen: “true”
};
var attributes = {
id: “my_wp_zdytfp_container_12966”,
name: “my_wp_zdytfp_container_12966”
};
swfobject.embedSWF(“http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf”, “v_wp_zdytfp_container_12966”, “425”, “349”, “9.0.0”, false, flashvars, params, attributes);

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.