Dondurulmuş Gıda Tüketiminin Faydaları-Zararları

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Dondurulmu? G?dalar?n Avantajlar?;
–    Do?al halde korunduklar?ndan katk? maddesi içermezler.
–    Gerekli ko?ullar sa?land???nda uzun süre saklanabilmektedir.
–    Y?kanm??, ay?klanm?? ve pi?irmeye haz?r oldu?undan h?zl? olan ya?am ko?ullar?nda pratik kullan?m sa?lamaktad?r.Dondurulmu? g?dalar geçmi? y?llarda tercih edilmese de günümüz ?artlar?nda hemen hemen tüm ürünlerde tercih edilmektedir.
Dondurulmu? Olarak Sat?lan G?dalar
Sebzeler: Biber, fasulye, kabak, patates, so?an, patl?can, domates, brokoli, karnabahar, ?spanak, mantar, p?rasa, bezelye, bamya, brüksel lahanas? bunlardan baz?lar?d?r.
Meyveler: Çilek, ayva, kay?s?, elma, vi?ne, üzüm, erik, ahududu, da? çile?i ve incir bunlardan baz?lar?d?r.
Unlu mamuller: Pizza, milföy hamuru da dondurulmaya ba?layan g?da ürünlerindendir.
Su ürünleri: Karides, kalamar gibi deniz ürünleri de dondurularak sat??a sunulan g?da ürünlerindendir.
Bu ürünler içerisinde en çok tüketilen g?da ürünü sebzeler grubunda yer alan patatestir. Öyle ki; dondurulmu? patates tüketimi toplam dondurulmu? sebze-meyve tüketiminden daha fazlad?r.
Dondurulmu? ürün grubunda en büyük oran? meyve-sebzeler olu?tursa da en kolay ve en h?zl? bozulan ürünlerde bu gruptaki g?da maddeleridir. Nedeni ise bünyelerinde %98 oran?na kadar ç?kabilen su içermeleridir. Meyve ve sebzelerde bulunan bu su, gerekli saklama ko?ullar? gerçekle?medi?inde mikroorganizmalar?n ya?ama alan? olup g?da ürünlerinin bozulmas?na sebep olabilmektedir.