Domain Parking Nedir? Nasıl Yapılır?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Domain Parking k?saca hitine güvendi?iniz alan adlar?n?zdan yüksek gelirler elde edebilece?iniz bir reklam sistemidir. Alan ad?n?z? park edebilece?iniz ücretli veya ücretsiz bir çok site bulunmaktad?r. Domain Parking name server mant???yla çal???r. Yani alan ad?n?z? firman?n name server adresine yönlendirirsiniz ve sitenizde yönlendikten sonra tam sayfa reklamlar ç?kmaya ba?lar. ??te bu reklamlara t?kland?kça yüksek miktarlarda ücretler al?rs?n?z. Hitine güvendi?iniz siteleriniz için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Peki hangi firma ile çal???lmal? ? Bu yaz?mda en güvenilir ve kazançl? olanlar?ndan biri olan SEDOdan bahsedece?im. Ücretli üyelik seçene?i de var ama biz ücretsiz üye olaca??z.Sedo domain parking denince akla gelen ilk firmad?r diyebiliriz. Bu yüzden bu firma üzerinden anlataca??m sizlere. Ama yaz?m?n sonunda di?er firmalar? da payla?aca??m sizlerle. Buradan siteye girip sa?daki “Sign up now” k?sm?ndan üye oluyoruz ve mail onayl?yoruz. Daha sonra mailinize bir pdf dosyas? yolluyorlar. En zorlu k?s?m bu san?r?m. Dosyay? bilgisayar?n?zdan aç?p ç?kt? al?yorsunuz. Daha sonra imza bölümüne imzan?z? att?ktan sonra taray?c?dan tarat?p mail ile geri yollamal?s?n?z. En fazla 24 saat içinde onaylan?yorsunuz. ?mza olay? tamamen formalite endi?elenmenize gerek yok.

Daha sonra My Domains bölümünden domainlerinizi ekliyorsunuz. Ekledi?inizi varsay?yorum ve devam ediyorum. Ekledikten sonra a?a??daki name server adreslerini yönlendirmeniz gerekmekte ;
Birincil DNS: NS1.SEDOPARKING.COM
Birincil IP: 217.160.95.94
Ikincil DNS: NS2.SEDOPARKING.COM
Ikincil IP: 217.160.141.42