Dogo Argentino: Beyaz Ölüm Meleği

0
30

4390_zko_teardrop-300x1971920′li y?llar?n sonlar?na do?ru Arjantin’li avc?lar , avlar?na her a?amada engel olan puma ve domuzlara kar?? koyabilmek ad?na bir çözüm geli?tirmek istediler , çabalad?lar ; her seferinde biraz daha biraz daha , yeni silahlar , eldeki teknoloji … Ancak hepsi geride kald? , yarat?c?n?n domuz ve pumalara vermi? oldu?u güç kar??s?nda . Dr. Antonio Nores Martinez ise tüm bu kar???kl?klar?n aras?ndan s?yr?larak ,mevcut deney ve eldeki imkanlarla hem güçlü hem atik hem korkusuz hem de avc? bir köpek yeti?tirme arzusuyla tüm yeteneklerini ortaya koydu ; Great Dane, Boxer, Spanish Mastiff, Bulldog, Bull Terrier, Great Pyrenees, Pointer, Irish Wolfhound ve Dogue de Bordeaux ?rk? 9 tür köpe?in safkanlar?n? çiftle?tirdi ve en verimli yavrular? her seferinde tekrardan çiftle?tirdi . Yakla??k 25 y?ll?k bir çaba sonucu tek ba??na bir domuzu ve pumay? rahatl?kla devirebilen , avc? dostu bir köpek ç?kt? ortaya ; Dogo …1978 y?l?ndan itibaren Avusturya ve tüm dünyada secereli olarak tan?nan Dogo , asl?nda korkusuz bir çocuk .
Sevilmekten , çocuklardan , yemeklerden , aile içindeki her sevimli ?eyden ho?lanan bir dost . Ancak konu ailenin kar??s?ndaki bir dü?man ise o tam anlam?yla bir cellat !
Arjantin’liler anlat?yor :
Bayan?n evine gelen misafirlerin korkmamas? ad?na , bayan evindeki dogoyu odas?na kitliyor ve misafirler ile sohbet koyula?t?kça koyula??yor , zaman geçtikçe içkiler içiliyor ve kad?n kendinden geçmeye ba?lay?nca misafir olarak gelen ahlaks?zlar kad?na tecavüze yelteniyor , ufak ba??rmalar? duyan dogo kafas?yla kap?y? k?rarak odaya yöneliyor ve iki ahlaks?z? da komaya sokuyor . Dogo böyle bir köpek . Uzmanlar ise bu hareketin tamamen bir önsezi oldu?unu söylüyor …
E?er bir gün köpek besleyecekseniz , bu kesinlikle Dogo olmal? ..