Deutz Magirus M2000 ve Minibüs Kültürü

0
29

4390_zko_teardrop-300x197 Bo?luklar? doldural?m!Gelelim dekorasyona. Farkl? tarzda dekorlarda olsa da her dekor setinde standart olan ?eyler vard?r. Standarttan kast?m orijinal halde olan ?eyler de?il sonradan yap?lan ?eyler. Örne?in en temellerden girersek. vites topuzunun bilardo topu yada kartal ba?? gibi ?eylerden olmas?. Bilirsiniz motorlar ?oför ile yan koltu?un aras?nda olur motorun üstünün de tüylü bir pelu? ile kaplanmas? önemli standart bir dekordur. Hatta o pelu?a da bir tak?m delikler aç?l?p oralara kül tabaklar? s?k??t?r?l?r o kül tabaklar?nada bozuk paralar konur. Devam edecek olursak araba konsolunda Ferrari’den, Rolls Royce’a bütün markalar?n logolar? elle bizzat yap??t?r?lm??t?r. Dikiz aynas?na standart olarak yaz günleri için pervane as?lm??t?r… ve tabi ki asla ama asla ön ?oför yan? koltu?un kap?s? aç?lmaz… Bu Standart dekorlara, geceleyin ortam? pavyona çevirecek yo?un mavi ve k?rm?z? ???klarda eklendi?i olur… Önemli bir racon daha kaptan?n yol alma ?ekli; Sol el camdan d??ar? ç?kar el yumruk yap?l?r i?aret parma?? aç?l?r yeri gösterecek yönde uzat?l?r. Bnlam olarak; Bir dakika karde? ben bir geçeyim demektir.
??te böyle M2000 y?llard?r süre gelmi? bozulma ya?amam?? bildi?im kadar?yla tamamen bize ait bir kültürdür. Kültürlerimize sahip ç?kal?m…
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.