Daha Güzel Görünmek İçin Makyaj Tüyoları

0
34

4390_zko_teardrop-300x197??te bunlardan baz?lar?;
– Gözün içine çekilen beyaz kalem, gözleri oldu?undan iri gösterir.
– Dudaklar?m?z? daha kal?n göstermek için, aç?k renkli parlat?c?lar aç?k renk dudak kalemi kullanmal?y?z.
– Ka?lar?m?z daima saç?m?zdan 1-2 ton koyu olmal?, bu yüz ifademizin silik olmas?n? engeller.
– Makyaja ba?lamadan önce hangi cilt tipine sahip olursak olal?m yüzümüzü nemlendirirsek, makyaj?m?z daha kal?c? ve daha görünür bir hal al?r.
– Yüzümüzdeki kusurlar? kapatmak için koyu renk fondöten uygularsak, kusurlar?m?z? kapat?r?z.
– Uzun bir buruna sahipsek burnun uç k?sm?na koyu renk fondöten uygularsak burnumuz daha k?sa görünür.
– Küçük ve içe do?ru göz yap?m?z varsa aç?k renk farla gözlerimizi ön plana ç?karabiliriz.
– Gözün içine çekilen siyah kalem gözü küçültür, üzerine çekilen ise gözleri daha iri gösterir.
– Rimeli kirpiklerimizin d?? k?sm?na daha yo?un uygularsak gözler daha büyük görünür.
– Ruj sürmeden önce dudaklar?m?zada dudak kalemi uygularsak ruj daha uzun süre kal?c?l???n? korur.
– All?k uygularken içine çok az pudrada kullan?rsak daha do?al bir görüntü elde ederiz.
– Eyeliner gözün üzerine tam çekilirse göz küçülür, yar?m çekilirse göz büyür.
– Alt kirpiklerinde d?? k?sm?na az bir rimel uygularsak göze daha iri ve yuvarlak bir görünüm vermi? oluruz.K?sacas?; yüzümüzde öne ç?kmas?n? istedi?imiz yerlere (ka?lar hariç) daima aç?k renkler uygulamal?, görünmesini istemedi?imiz yerlere ise koyu renkler uygulanmal?d?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.
Anla??lmakta hep zorlan?lm??, beygir gücüyle de hep kar??t?r?lm?? olan tork kavram?n? örneklerle aç?kl?yoruz.