Cookie(Çerez) Nedir? Ne İşe Yarar?

0
31

4390_zko_teardrop-300x197Özellikle, üyelik gerektiren sitelerde, ‘Beni hat?rla’ kutucu?unun i?aretlenmesi ile birlikte, bu siteye tekrar u?rad?klar?nda tekrar kullan?c? ad? ve ?ifrelerini girmeden online olabilmelerini sa?lamaktad?r. Bu sayede, hem zamandan tasarruf edilmi? hem de ayn? bilgilerin defalarca girilmesi zahmetinden kurtulmu? olunur.Bu text dosyalar?, gizli veriler içerdi?inden dolay? bir o kadar da tehlikelidir. Zira bilgisayara bula?an virüsler, spyware, trojan tarz? kötü niyetli yaz?l?mlar bu verilere ula?arak bilgilerinizi çalabilirler. Ne kadar s?k kullan?lsa da, gizlili?i önem arz eden sitelerde bu bilgiler hat?rlanmamal? ya da belirli aral?klarla temizlenmelidir.
Bu cookieler(çerez) taray?c?n?zda belirli sekmeler alt?nda yer almaktad?r. Örne?in;
Mozilla (Firefox) Taray?c?s?nda bu verileri temizlemek için Araçlar / Seçenekler / Yak?n geçmi?inizi silin k?sm?ndan,
Google Chrome Taray?c?s?nda bu verileri temizlemek için Araçlar / Geli?mi? Seçenekler/ Gizlilik /?çerik Ayarlar? / Tüm çerezler ve site verileri