Bruksizm(Diş Gıcırdatma) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Bruksizm belli a?amadan sonra di?lere zarar vermeye ba?lamaktad?r. Devaml? birbirlerine sürtünen di?lerin mineleri zarar görmektedir. Di?lerin boylar? k?sal?r. Di?lerin birbirlerine yapt??? bas?nç di? köklerinin zay?flamas?na sebep olur. ?leriki a?amalar?nda ise di?lerde sallanma meydana gelmektedir. Di? eti dokular? da zarar görmektedir ve di? eti kanamas? meydana gelmektedir.Bruksizm(di? g?c?rdatma) yaln?z gece de?il gündüz vakti de meydana gelebilmektedir.
Bruksizmin Belirtileri
1- Eklemlerde a?r?
2- Ba? ve boyun bölgesine yay?lan a?r?
3- Yutkunmada zorluk ya?anmas?
4- Di?lerde a?r? ve hassasl?k
5- Yorgunluk
Ayr?ca son senelerde yap?lan ara?t?rmalar bruksizm in alerjik çocuklarda üç kat daha fazla oldu?unu göstermektedir. Bunlar genellikle geceleri a?z? aç?k yatan ve horlayan çocuklard?r.