Bmw M3 Challenge

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Bu haliyle Bmw M3 Challenge oyunu hem yar?? tutkunlar?n? tatmin edecek kadar iyi hem de gerçek bir Bmw M3′ü sürüyormu? gibi heyecan ve deneyim ya?atan güzel bir yar?? oyunu. Oyunun grafikleri fena de?il denecek kadar kötü de?il. Çevre unsurlar? çok detayland?r?lmam?? olsa da, Bmw M3′le piste ç?kt???n?z andan itibaren oyun size kendisini ?s?nd?r?yor ve sizi yar?? havas?na sokuyor. Oyunda yar??aca??m?z pist ise Almanya’n?n efsanevi pisti Nürburgring nam? di?er ”Ye?il Cehennem”. Oyunda sadece bir pist kullan?lm?? olsa da Nürburgring pistinde yar???yor olmak bu dezavantaj? unutturabiliyor.

#gallery-1 {
margin: auto;
}
#gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 25%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}

Di?er yandan oyunda sadece Bmw M3 modeli bulunuyor. Yani pistte yar??aca??n?z bütün araçlar?n modeli Bmw M3. Arac?n?z? kendi renk zevkinize göre boyatabilir, çok ??k jantlardan birini seçerek de araban?z? kombine edebilirsiniz. Oyunda birçok farkl? yar?? türü bulunuyor bunlar; Test Sürü?ü, Zamana kar?? yar??, Hafta sonu yar??lar? ve Multiplayer yar???. Yapay zekaya kar?? yar??maktan art?k zevk alm?yorsan?z ve gerçek insanlarla yar??ma taraftar?ysan?z, multiplayer özelli?iyle Bmw M3 Challenge oyunu beklentilerinizi kar??layacakt?r.
Oyunu kendi belirledi?iniz tu?larla oynayabilirsiniz. Gaz, fren, sa?a dönü? ve sola dönü? komutlar?n? istedi?iniz herhangi bir tu?a atayabilirsiniz. Ayr?ca sadece arabay? yönetme tu?lar?n? de?il di?er fonksiyonlar?n da komutlar?n? farkl? tu?lara atayabilirsiniz. Oyunda çe?itli bak?? aç?lar? var isterseniz araban?n içinden, isterseniz üstünden, isterseniz de yandan veya arac?n ön kaputunun üzerinden yar??abiliyorsunuz. Tekrar tu?uyla (R) yar???n geçen en son anlar?n? tekrar izleyebilir yar?? bittikten sonra TV seçene?iyle de oyunu ba?tan sona istedi?iniz aç?dan ve istedi?iniz bir ki?inin arac?ndan izleyebilirsiniz. Oyunumuzun boyutu küçük demi?tik buna binaen Bmw M3 Challenge çok fazla sistem gereksinimi duymad??? için birçok bilgisayarda sorunsuz çal??acakt?r.
Oyunun sistem gereksinimleri ise ?öyle:
-Windows XP (32/64bit), Vista (32/64bit)
-1.8 GHz Intel Pentium IV
-512 MB RAM
-500 MB HD alan?
-64 MB ekran kart?
-DirectX 9.0c
Oyunun oynan???yla ilgili bir video:

ZD YouTube FLV Player

var flashvars = {
vurl: “http://www.bilgiustam.com/video/m3challenge.flv”,
yturl: “http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/fl_youTubeProxy.php”
};
var params = {
wmode: “transparent”,
allowFullScreen: “true”
};
var attributes = {
id: “my_wp_zdytfp_container_13628”,
name: “my_wp_zdytfp_container_13628”
};
swfobject.embedSWF(“http://www.bilgiustam.com/wp-content/plugins/zd-youtube-flv-player/flash/zdytflv-player-dark.swf”, “v_wp_zdytfp_container_13628”, “425”, “349”, “9.0.0”, false, flashvars, params, attributes);