Bmw C Evolution Scooter

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Arac?n bataryas?,konvertör, h?z kontrolörü vs. elektronik aksam selenin alt?nda bulunan dikdörtgen biçimindeki kutuda birle?tirilmi?. Batarya kapasitesi sadece 8 kW.Ama CES bu enerjiyle 100 km menzil yapabiliyor ve saatte 115 km h?za ula?abiliyor.E?er normal bir scooterla kar??la?t?rma yapacak olursak;normal bir sooterla ?uan ki petrol fiyatlar? da göz önünde bulundurulursa 20 TL’ lik yak?tla yakla??k 70 ila 100 km aras? yol gidebiliyor.Öte yandan CES sadece 2 tl lik elektrikle 100 km yol gidebilmekte.
Rakamlar da bize gösteriyor ki CES hem h?zda hem de menzil konusunda normal scooterlarla ba? edebilecek güçte ve gelecek için güçlü bir alternatif ula??m arac?.Ayr?ca ?arj süresi de çok k?sa.Batarya 30 dakikada yakla??k %70 doluluk oran?na eri?iyor.Bmw’nin otomobil ve elektrik güvenlik güvencesiyle araçta tam koruma sa?lanm??.Alçalt?lm?? ?asi sayesinde de daha çok yol tutu?u sa?lanm??.Hafif Metzeler Feelgreen lastikleriyle de dikkat çeken araç ABS li güçlü fren sistemiyle desteklenmi?.
Yüksek menzil,yüksek h?z ve h?zl? ?arj.Bmw C Evolution Sooterla ‘yükse?i’ yakalayabilmi? az say?daki firmalardan.
Kaynak