Bir Otomobilin Bütün Parçaları, Arabayı Oluşturan Tüm Parçalar

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Benzin Motoru Nas?l Çal???r?
Benzin motorlar? günümüzde en çok kullan?lan motor tipi olup, %20′lik verimi a?amasa da halen kullan?lmaya devam edilmektedir. 1876 y?l?nda Alman mühendis Nikolaus Otto taraf?ndan bulunan benzin motorlar? o dönemlerdeki %3-5′lik verimden bugün en iyi bir Ferrari motorunda %20′lere kadar ç?kart?lm??t?r fakat yine de yak?t?n olu?turdu?u kuvvetin yakla??k %10′u aktarma organalar?na(arkadan iti?li bir otomobil için), %5′i pistonlar?n ataletine, %5′i sürtünmeye ve %60 kadar? da ?s? olarak d??ar? at?l?p tamamen bo?a harcanmaktad?r. Konuya Git>>