Biberiye Yağı Nedir? Faydaları Nelerdir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikle uyku problemi ya??yorsan?z bir bardak suyun içine 3-4 damla biberiye ya?? eklerseniz uyku probleminiz düzelecektir. Tabiki bu i?lemi düzenli olarak uygulamak gerekir. Sinir sistemini düzenleyici etkiside vard?r. Ayr?ca morluklara sürüldü?ünde morluklar?n daha çabuk iyile?ti?ini görürsünüz. Karaci?er rahats?zl??? olanlar için birebirdir, çünkü karaci?erdeki enzimleri onar?c?d?r. Sivilce tedavisindede kullan?lmaktad?r. ?ekerle biberiye ya??n? kar??t?r?p, yüzünüze peeling gibi uygulad???m?zda sivilcelerin olu?umunu engeller olu?an sivilcelerin de geçmesine yard?mc? olur.Ayr?ca, saç içinde vitamin sa?lay?c? bir bitkidir. Kepeklenmeyi engeller, saç? güçlendirir ve saç?n çabuk uzamas?n? sa?lar. Romatizma a?r?lar?nda, ba? a?r?lar?nda a?rayan yerinize pamuk yard?m?yla uygulay?n ve biraz bekleyin a?r?n?n azald???n? göreceksiniz. Günümüzde zay?flama ilaçlar?na bak?ld???nda ço?unun içinde biberiyenin oldu?unu görürüz. Çünkü biberiyenin ciddi ?ekilde ya? yak?c? özelli?i vard?r. Bu nedenle zay?flamada da oldukça etkilidir.
Yine suyla kar??t?r?l?p içildi?i takdirde ?eker hastal???na çok iyi gelir. Çocu?unuzun idrar ve gaz problemi varsada biberiye ya??n? kullanarak bu problemlerin düzelmesine yard?mc? olabilirsiniz.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.