Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Beton Neden Çatlar? Nasıl Engellenir?

Beton Neden Çatlar? Nasıl Engellenir?

4390_zko_teardrop-300x197Öncelikli olarak, betonun sa?lam olmas?n?n gerçekten gerekti?i as?l yap?lardan ba?layal?m. Barajlar; bu yap?lar milyarlarca galon suyu, mühendislik harikas? bir dengeyle tutan ve hayat?m?zda çok büyük yeri olan sistemlerdir. Barajlar?n yap?m?nda kar??la??lan en büyük problemde çatlaklard?r. Sebep olarak betonun kimyasal yap?s?ndan dolay?, su ile kar??t?ktan sonra kuruma a?amas?nda ?s?nmas? ve bu ?s? yüzünden genle?me meydana getirmesidir. D??tan kuruyan beton normal bir kuruma seyrederken, iç k?s?m hava ile temas etmedi?inden daha geç kurumaya, içten içe ?s? etkisi ile genle?meye ba?lar ve d??a do?ru bask? uygular. Fakat bizim yap?m?zda d??taki beton kurumu?tu. ?çten bask?ya maruz kalan, d??taki kuruyan beton kabu?u çatlamaya ba?lar ve bu çatlaklarda, geri dönü?ü imkans?z olan çatlaklard?r.
Normal binalar, evler vs bu çatlamaya maruz kalsada, yap?lan deneyler gösteriyorki deprem vb gibi, do?a olaylar? haricindeki tüm kar?? etkilere k?smen dayanabilmi?tir. Daha sa?lam yap?lmas? istenen yap?larda da, beton çatlamalar?ndan kurtulma yöntemi uygulanabilir ve bu sayede depreme bile dayan?kl? binalar elde edilebilirdi.
Çatla?? engellemek için birinci yol; beton dökülmeden önce demir iskeletin içinden metal boru düzenekleri yerle?tirilir. Bu metal borular tüm beton k?s?m içinde çok yer kaplamayacak ?ekilde içe yak?n bir biçimde dö?enir. Beton kurumaya b?rak?ld?g?nda d?? taraf henüz kurumaya ba?larken, metal boru düzenegine so?uk su pompalan?r. Suyun ?s?n?n?n dü?memesi için sürekli olarak ak?? halinde olmas? ve ?s?nan suyun uzakla??p yerine so?uk suyun gelmesi sa?lan?r. Bu sayede içte ?s? meydana gelmeyece?i gibi d??a da bas?nç olmaz ve çatlaklar olu?maz.
?kinci bir yol ise, bu sadece köprü ve barajlarda kullan?labilen bir yoldur, parça blok sistemidir. Bu sistemde beton dikdörtgen prizma ?eklinde, boyu enine oranla baya büyük olan, çok kal?n olmayan ve biribirine birer lego parças? gibi ba?lanan beton bloglar?n, bir s?rayla in?a edilerek yap?lmas? ile olu?ur. Köprülerde ayak ve bantlar?n birbirinden ba??ms?z, haz?r bir ?ekilde getirilip yerler?tirilmesi gibi.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort