Basur(Hemoroid) Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yolları Nelerdir?

0
37

4390_zko_teardrop-300x197Basurlar genel anlamda ikiye ayr?lmaktad?r. Bunlar birincil ve ikincil basurlard?r:Birincil basurlar: S?k görülmektedir. Makat bölgesinde bulunan toplardamar a??n?n gerçek hastal???d?r. Anüs bölgesinde bulunmaktad?r. Genellikle 25 ile 30 ya? aras?nda görülmektedir.
?kincil basurlar: Kap?toplardamar? düzeyindeki kan ak???n?n engellenmesi  sonucu geli?mektedir. Baz? hastal?klar basura neden olabilmektedir. Örnek?in siroz hastal??? ikincil basura neden olabilir.
Basur hastal???na genelde toplardamar ilithaplar? ve toplardamar bozukluklar? neden olmaktad?r. Basur durumunu kolayla?t?ran haller vard?r. Fazla alkol tüketimi, baharatl? ve ac? yiyecekler almak,  a??r? yemek yemek,  üst üste meydana gelen gebelik durumu basur hastal???na neden olabilir.
Ayr?ca makat bölgesine zarar verebilecek bisiklet ve binicilik gibi sporlarla u?ra?mak basur olu?umuna h?z vermektedir.