Bağışıklık Sistemi ve Bu Sistemi Güçlendirecek Yöntemler

0
47

4390_zko_teardrop-300x197Ba????kl?k sistemi; insan vücudunu hastal?klara kar?? koruyan, zararl? mikrop ve hastal?klar? fark edip yok etmeye çal??an bir sistemdir.Ba????kl?k Sistemini Güçlendirmenin Yollar?
–    Antibiyotik: Antibiyotik kullan?m?ndan mümkün oldu?unca kaç?n?lmal?. Vücudumuzda özellikle de ba??rsaklar?m?zda birçok yararl? bakteri bulunur. Bu bakteriler anne sütü içen bebeklerde ve süt ürünleri tüketenlerde daha fazla bulunmaktad?r. Ancak antibiyotik kullan?ld???nda bu bakteriler zarar görmekte ve böylece ba????kl? sistemini çökertebilmektedir.
–    Vitaminler: Her vitamin veya mineral vücut taraf?ndan üretilemez. Vitamin ve mineral ihtiyac?m?z? sa?layabilece?imiz do?ru besinleri bilmek ve tüketmek hem vücut için gerekli besin kaynaklar?n? temin etmeyi hem de ba????kl?k sistemimizin güçlenmesini sa?lar.
–    Mor ve k?rm?z? meyve-sebzeler: Çekirdekli siyah üzüm, mürdüm eri?i, bö?ürtlen, yaban mersini, karpuz ve k?rm?z? lahana gibi sebze ve meyveler tüketmek ba????kl?k sistemimize yap?lacak en büyük yat?r?m asl?nda.
–    Bal Kaba??: A vitamini deposu olan bal kaba?? da mutfaklarda mutlaka bulunmas? gerekenlerden.
–    Tam bu?dayl? ekmek tüketilmeli. Çünkü bu?day ekme?i vitamin ve mineraller bak?m?ndan zengindir.
–    Günlük beslenme s?ras?nda tüketilen bir adet orta boy elma ve bir avuç çekirdekli k?rm?z? üzüm günlük olarak ba????kl?k sistemini güçlendirmeye yeterlidir. Elman?n birçok çe?idi var ama ba????kl?k sisteminin güçlenmesinde en etkili olan kabuklu köy elmas?d?r.
–    Ye?il Çay: Günde 3 bardak ye?il çay içmekte ba????kl?k sistemini güçlendirir.
–    So?an ve P?rasa: Bütün yemeklerinizde so?an kullanman?z ve salatalara eklemeniz bile yeterli olacakt?r. Ayr?ca bu mevsimde kolayl?kla bulabilece?iniz p?rasay? da bol bol tüketmekte fayda var.
–    Ve Çocuklar: Çocuklar için ise en do?ru tercih günde 1 bardak taze s?k?lm?? meyve suyu içmeleridir.

Tüm bu yaz?lanlar?n yan? s?ra dilerseniz 15 günlük bu kürü de haz?rlay?p ba????kl?k sisteminize katk?da bulunabilirsiniz.
15 gün boyunca uygulayabilece?iniz bu kürün haz?rlan???:
2 adet kuru so?an? halka halka dilimleyip buharda pi?irin. ?çine bir tatl? ka???? zerdeçal, bir yemek ka???? do?al nar ek?isi ekleyin ve iyice kar??t?r?n. Bu kar???m? her gün 2-3 tatl? ka???? tüketin. Kar???m? 3 günde bitirin ve tazesini haz?rlay?n.