Bağımlılık Yapan Mobil Oyunlar

0
41

4390_zko_teardrop-300x1971-) Temple Run Ko?an adam oyunlar? aras?nda en bilineni Temple Run?dur. ?lk ç?kt??? günden beri toplamda 170 milyondan fazla indirilen ve 2012 y?l?n?n en çok indirilen oyunu olma özelli?ine sahiptir. Oyunun ikinci versiyonunda ise bir çok yenilik var. Bunlara örnek; vagona binmek ve ipe tutunmak, yeni karakterler ve ko?u parkurlar?. Peki Temple Run?u bu kadar popüler yapan nedir?
– ?lk oyun ücretsiz olarak ç?kt?. ?lk oyunda hata yapt???n?zda kald???n?z yerden devam edebilmek için oyun paras? gerekiyordu. 2. Oyunda ise oyun paras? yerine ekstra olarak oyun içinde toplad???n?z elmaslar? da kullanabiliyoruz.
– Çok rahat oynayabilece?iniz ve yeni rekorlar yapmak istedi?iniz bir oyun. Yani bu oyunu yükleyen ki?inin en az 2 kez oynamas? demektir.
– Grafiklerinin güzel olmas? ve oyunun e?lenceli olmas?.2-) Subway Surfers Ko?an adam oyunlar? aras?nda ikinci olarak en bilinen oyun ise Subway Surfers’dür. Burada ise yaramaz bir çocu?un bekçiden kaç??? için yard?mc? oluyoruz. Oyunun grafikleri Temple Run?a göre daha ho? ve renkli. Belli sürelerle gelen güncellemeler sayesinde ko?u parkurumuz de?i?iyor. Bir önceki güncellemede Tokyo sokaklar?nda ko?uyorken ?imdi ise Paris sokaklar?nda ko?umuza devam ediyoruz. Peki Subway Surfers??n bu kadar oynanmas?n? sa?layan ö?elere gelin beraber bakal?m.
– Grafiklerinin çok güzel ve renkli olmas?
– Temple Run alternatifi olmas?.
– Çe?itli ufak görevler ile insanlar? daha çok oynamaya te?vik etmesi.
– Yeni rekor yapma iste?i.
3-) Angry Birds ?lk ç?kt???nda herkesin mobil telefonunda veya ?pad??nda yer alan müthi? bir oyun. Oyunun konusu: yumurtalar?n? çalan domuzlar? yok etmek isteyen K?zg?n Ku?lar??n hikayesi. Oyun ayr?ca Facebook üzerinden oynanabiliyor. Peki neden bu kadar çok oynand??
– Konusu çok iyiydi.
– Grafikleri ve oynan??? çok kolayd?.
– Farkl? bölümlerde farkl? özellikte ku?lar mevcuttu. Bu sayede her ku?un farkl? özelli?i vard?.
– Yeni ç?kan oyunlarda ise farkl? özellikler getirmesi. Örnek: Angry Birds Rio?da kafesteki ku?lar? serbest b?rakmak ve yeni dü?man?m?z maymunlar? öldürmek.
4-) Candy Crush Saga
Facebook?ta bir çok ki?inin oynad??? ve ba??ml?l?k yapan bir oyundur. Oyunda ?ekerlemeleri patlatarak size verilen görevi yap?yorsunuz ve bir sonraki bölüme geçiyorsunuz. 45 Milyondan fazla kullan?c?ya sahiptir. Candy Crush Saga?n?n neden bu kadar çok oynand???na gelin beraber bakal?m.
– Her bölümde görevler olmas? ve sonraki bölüme geçebilmek için bir önceki bölümün bitirilmesi gerekiyor.
– A s?n?f? görevler için Facebook üzerinden arkada?lar?n?zdan yard?m almal?s?n?z. Yani oyunu oynamak için arkada?lar?n?za davet gönderiyorsunuz. Bu sayede yeni görevler aç?l?yor ve oyunu oynayan kullan?c? say?s? art?yor.