Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » Genel » Azotun Yapısı ve Kullanım Alanları

Azotun Yapısı ve Kullanım Alanları

4390_zko_teardrop-300x197Azot kritik s?cakl?k de?eri – 146 santigrat derece oldu?u için s?v?la?t?r?lmas? çok zor olan bir gazd?r. Çözünürlük düzeyi de oldukça dü?üktür. Di?er özellikleri incelendi?inde üç de?erli bir ametal türü olmas? sebebiyle dü?ük s?cakl?kta kimyasal etkinlik gösterir.1772 y?l?nda Daniel Rutherford taraf?ndan ke?fedilmi?tir. Maddenin daha geni? incelenmesi ve hakk?ndaki özelliklerin kapsaml? ara?t?r?lmas? ise Cavendish taraf?ndan yap?lm??t?r. Asl?nda azot bile?ikleri daha uzun zaman önceden bilinmekteydi ancak eski simyac?lar bile?enlere farkl? isimler vermi?lerdi. Nitrik asit o zamanlar aqua fortis ad?yla an?l?yordu. Nitrik asit dönemin ve günümüzün en önemli maddesi olan alt?n? hidroklorik asitle kar??arak çözebildi?i için o zamanlar oldukça yo?un kullan?l?yordu. Eski dönemlere bak?ld???nda Azotun kullan?m alan?nda silah sanayide yer al?yordu. Barut yap?m?nda k?smen kullan?lmas? gereken en önemli maddelerden biriydi.
Madde kullan?m alanlar?na göre elde edilirken bir tak?m farkl?l?klar söz konusudur. Yöntem ve kullan?lan di?er bile?enler ekseriyetle de?i?kenlik gösterir. Endüstri için elde edildi?inde s?v? havan?n k?smi distilasyonu ile bas?nçl? ters osmos yöntemi kullan?l?r. Sanayide ise s?v? hava bölümsel dam?tmadan geçirilerek elde edilir. Daha sonrada gübre ve kimyasal hammadde olarak kullan?l?r. Patlama gibi tehlikeli olaylara kar?? tutu?ma özelli?ine sahip s?v?lar?n depolanmas?nda ve gaz aktar?lmas?nda da Azot genellikle yard?m?na ba?vurulan gerekli bir maddedir.
Gaz ve s?v? hali incelendi?inde kullan?m alanlar? çok geni?tir. Oksitlenmeyi yada oksidasyonu engellemek üzere hava olarak kullan?l?r. Bir çok ta??ma arac?n?n tekerlek dolunumlar? Azot ile yap?lmaktad?r. Elektronik bile?enlerin ço?unun üretiminde yard?mc? bir unsurdur, paketlenmi? g?dalar?n tazeli?ini korumak ve bayatlamas?n? önlemek veya yava?latmak için tercih edilir, paslanmaz çelik üretiminin vazgeçilmez maddesi olarak bilinir. Bunlar haricinde gaz özelli?i sebebiyle medikal anlamlarda da kullan?lmaktad?r. T?ptaki dondurma i?lemi denilen t?bbi müdahalenin ilk mihenk ta??d?r. Si?il gibi deri bozukluklar?n?n al?nmas?nda ve bu t?bbi yöntemin uygulanmas?nda önemlilik arz eder. Her canl? dokuda yer ald??? için ( buna sperm ve yumurtalar da dahildir) onlar?n dondurularak korunmas? ve zarar görmesini engeller. Azot protoksit olarak bilinen türü piyasada çelik tüpler içinde s?v? olarak sat?lmakta ve yak?c? bir gaz olarak kullan?lmaktad?r.
Azot solunum yoluyla direkt olarak al?nd???nda güldürme etkisine sahip bir gaz çe?ididir. Bu nedenle Güldüren gaz olarakta kimi insanlar taraf?ndan bilinmekte ve garip amaçlarca bilinçsiz ?ekilde kullan?lmaktad?r. Asl?nda gaz?n bu ?ekilde kullan?lmas?na yol açan sebep anestezik özelli?i yüzündendir. Cerrahi i?lemlerde de ortaya koymu? oldu?u ilginç etkisiyle tercih edilmi?tir.

Cevapla

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.

türk porno taksim escort mecidiyeköy escort ataköy escort bostancı escort maltepe escort kurtköy escort pendik escort kadıköy escort