Ay Takvimi Nedir?

0
43

4390_zko_teardrop-300x197Ay y?l?, Güne? y?l?na göre daha h?zl? tamamlan?r. Bu yüzden Ay takviminin Güne? takvimine göre kar??l???n? bulmak için hesaplama yaparken belirli sürelerin eklenmesi gerekir. K?sacas?, 1 Ay y?l?, 1 Güne? y?l?na göre çok daha çabuk geçer dememiz mümkündür.Ay takvimi, ilk olarak Sümerler taraf?ndan kullan?ld?. Bu medeniyetteki uygulamaya göre, her ay, yeni Ay’?n gök yüzünde göründü?ü gün ba?l?yordu. Günümüzde ise baz? etnik ve dini gruplar hala Ay takvimini kullanmaktad?rlar.
?slamiyet’in peygamberi Hz.Muhammed’in M.S. 622 y?l?nda Mekke’den Medine’ye Hicret etmesini temel alarak düzenlenen takvim ise Hicri takvimdir. Hicri takvim, Ay takvimlerine bir örnek olarak gösterilebilir.

Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.