Arpacık Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Arpac???n tedavisi için öncelikle göz hekimine gidilmelidir. Damlalar ve antibiyotik ilaçlar kullan?labilir. Bu ilaçlar? kendimiz de?il, doktorun önerdi?i ilaçlar kullan?lmal?d?r. Çünkü arpac???nda evreleri vard?r. Ve ilk evrelerinde do?ru tedavi edildi?inde, ba?ka arpac?k olu?umu engellenir. Arpac??? olan ki?ilerde do?ru olan ki?inin kendi kendine herhangi bir tedavi uygulamamas?d?r. Kimi insanlar sar?msak sürerek, çayla tampon arpac???n oldu?u bölgeye uygularlar. Bunlar arpac??a kesinlikle iyi gelmemektedir. Tam aksine göze sürülen sar?msak gözde enfeksiyon olu?umuna neden olabilmektedir.

Kimi ki?iler ise arpac???n kendi kendine geçmesini beklerler. Fakat d??ardan geçmi? görünen arpac?k göz kap?nda yer eder. Bu nedenle, ilaçla tedavi yöntemi ile göz kapa?? k?k?rda??ndaki bezlerin enfeksiyon kapma riskini azaltarak, hastal???n tekrarlanmas? engellenebilir. Kendi haline b?rak?lan arpac?k sadece göz enfeksiyonlar?na de?il, vücuttaki dokulara zarar vererek istenmeyen baz? enfeksiyonlara neden olabilir. Bunun için arpac???n tedavisi hangi evredeyse ona göre bir tedaviyle geçmesi beklenmelidir. Geçmeyen arpac?klarda ameliyat uygulanabilirr. Fakat bu arpac???n tekrar ç?kmayaca?? anlam?na gelmemektedir.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.