Android Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

0
14

4390_zko_teardrop-300x197Google 2005 y?l?nda Android Inc’yi al?p, ?uan ki ak?ll? cep telefonlar? için linux tabanl? i?letim sistemini haz?rlamaya ba?lam??t?. 2008′de bu i?letim sistemine ilk ad?m?n? atan ve daha sonra Android 1.0 HTC Dream ile ak?ll? cep telefonlar? dünyas?na giri? yapan google, ?uan en iyi mobil i?letim sistemine sahip firmalardan birisi olarak kar??m?zda duruyor.E?er cebinizdeki kaliteli ve ak?ll? telefon apple ürünü de?ilse, bu cihaz % 90 android i?letim sistemine sahip. Günümüzde bu telefonlara “ak?ll?” ad?n? veren birçok özelli?i olmas?na ra?men birço?umuz elimizdeki cihazlar?n özelli?ini kullanamamaktay?z. Fakat “bilmemek ay?p de?il ö?renmemek ay?p” diyerek bugün android i?letim sistemine sahip telefonlar?m?z?n bir özelli?ini ke?fedece?iz.
Android Telefonlarda Ekran Görüntüsü Nas?l Al?n?r?
?nternette geziniyorsunuz veya anl?k olarak bilgi kayd? yapman?z gerekiyor. Elinizin alt?nda kalem ve ka??tta yok. O an yapman?z gereken tek ?ey telefonunuzun ekran görüntüsünü almak. Peki android i?letim sistemine sahip ak?ll? cep telefonlar?m?zda ekran görüntüsü nas?l alabiliriz. Asl?nda ortak i?letim sisteminin getirdi?i avantaj sayesinde Samsung, htc, lg ve sony gibi markalarda ekran görüntüsü almak hep ayn? tu?lar?n fonksiyonu ile gerçekle?iyor. Fakat sizler için bunu detayland?r?p marka marka görsel destekli olarak anlatay?m.
Samsung Android Cep Telefonlar?
Cep telefonu dünyas?nda en popüler markalardan birisi olan Samsung, çe?itli ürünler sunarken android cep telefonlar? içinde ayn? zenginli?i mü?terisine sunuyor. Bu yüzden standart olan ekran görüntüsü alma özelli?i farkl? fonksiyonlar ile gerçekle?ebiliyor. Samsung cihazlarda home tu?u ve güç (telefonu açma-kapama) tu?una ayn? anda bas?ld???nda ekran görüntüsü al?nabiliyor. Fakat Samsung Galaxy S3 ve daha sonra ç?kan modellerinde bunu yapmak için ekran üzerine dokunduktan sonra soldan sa?a elinizi hareket ettirdi?inizde cihaz, ekran?n o an ki görüntüsünü kay?t alt?na al?yor. Fakat dahili “home” tu?u olmayan Samsung android cep telefonlar?nda güç tu?u ile birlikte yan tarafta yer alan ses azaltma tu?ana basarak bu i?lemi de gerçekle?tirebiliriz. Samsung s pen ak?ll? telefonlarda ise cihaz kaleminizi ekrana sabit bir ?ekilde bast?rarak ekran görüntüsü alabilirsiniz.
Sony Xperia Android Cep Telefonlar?
Samsung kadar etkin olmasa da japon devi Sony de Xperia serisi ile ??k tasar?m ve sa?laml?k ad?na kaliteli android cep telefonlar? sunuyor. E?er sony marka android cep telefonunuz varsa ekran görüntüsünü ses dü?ürme tu?u ile güç tu?una birlikte basarak alabilirsiniz. Di?er seçenek ise güç tu?una bas?l? tutup gelen menüden ekran görüntüsü almay? seçerek bu i?lemi gerçekle?tirebilirsiniz.