Anason Bitkisi Nedir? Faydaları Nelerdir?

0
30

4390_zko_teardrop-300x197Faydalar? Nelerdir?
Anason kullan?ld??? zaman i?tah? açarak yemeklere olan tiksintiyi ortadan kald?r?r. Mide ve ba??rsaktaki gazlar?n gidererek hazm? kolayla?t?r?r. Nefes darl??? olan hastalarda kulland?klar?nda rahat bir nefes almalar?n? sa?lar. ?shal ve kusmalar? önler. Yat??t?r?c? özelli?i sayesinde gerginli?i al?r, sinirleri keser. Öksürük ?ikayetlerine de iyi gelmektedir. Kan dola??m?n? artt?rarak, düzenli çal??mas?n? sa?lar, kalbi kuvvetlendirir.Fakat a??r? kullan?ld??? zaman vücutta uyu?uklu?a neden olur. (Bak?n?z: rak? tüketen ki?iler)Anason kurutulup, kaynat?larak çay niyetine de tüketilebilir. Hatta bu çay? da ?u ?ekilde yapabilirsiniz; 1 çay ka???? ö?ütülmü? tohumu yakla??k 150 ml kaynar su ile ha?lan?r. A?z? kapal? ?ekilde 5-10 dakika demlenmeye b?rak?l?r ve ard?ndan süzülür. S?cak olarak günde 2 ila 5 fincana kadar içilebilir.
Bu özellikleri ile, a??r?ya kaçmamak ve yeteri kadar tüketmek ?art?yla anason tüketmenin vücuda hiçbir zarar? yoktur, aksine bir çok faydas? vard?r.
Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin in?as? ve o bölgede ya?anan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Türkçe’mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve örnek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z.