Alanya Tekne Turları Nelerdir ?

0
22

Alanya Bölgesinde her y?l bir çok farkl? tekne turlar? yap?lmaktad?r. Bunlardan en popüler olan? korsan gemilerle yap?lan günübirlik gezilerdir. Ayn? zamanda Manavgat nehri üstünde yap?lan turada kat?lman?z mümkündür. ?sterseniz bunlar? yak?ndan inceleyerek sizlere daha iyi yard?mc? olal?m.

Alanya Tekne Turu
Alanya yaz aylar?n?n bunalt?c? günlerinde yap?lan popüler aktivitelerden birisidir. Alanya kale etraf?nda bulunan ma?aralar ve eski tersane ilk duraklard?r. Alanya Tekne Turu için ilk plaj noktalar? , Kleopatra plaj? ve ula? plaj?d?r. Bunlar?n yan?nda aç?k denizde yunus görme ?ans?n?zda olabilir. Teknede birbirinden farkl? animasyonlar ve köpük partisi mevcuttur. 7’den 70’e her ya? grubuna uygun bir turdur. Serinlemek ve güne?lenmek isteyenler için yap?labilecek turlar?n ba??nda gelir. Ayn? zamanda bölgede bulunan bütün otellerden servisimiz vard?r. Sabah saat 9:30 gibi ba?layan turumuz , ö?leden sonra 15:30 gibi tekrar sona ermektedir.

Alanya Manavgat Tekne Turu
Alanya bölgesinden yap?lan bir farkl? turumuzda manavgat tekne turu dur. Nehrin üstünde dola?t?ran ve manavgat bölgesinde bulunan cami , ?elale ve pazar gibi bölgeleri gün boyunca gezerek sizlere unutulmaz bir tur ya?at?r. Haftan?n sadece 2 günü yap?lan Manavgat tekne turu bir çok yabanc? ziyaretçi çekmektedir. Bölgenin en büyük pazar?nda 1 saat bo? zaman verilir ve al??veri? yapma imkan? bulabilirsiniz. Sabah saat 8:30 gibi ba?lar ve ö?leden sonra 17:30 gibi turumuz sona erer.