Alanya Doğa Turları

0
29

Alanya Do?a Turlar?

Ye?il ve mavinin birle?ti?i yerlerden biri olan Alanya, özellikle de yaz aylar?nda turist say?s? ile en fazla tercih edilen ?ehitlerden bir tanesi. ?ehirde bu kadar fazla do?al güzellik bulunmas? sonras?nda pek çok farkl? tur ile var olan güzelliklerin turistlere tan?t?lmas? hedeflenmekte. Bizler de sizlere Antalya’ya turlar ile gezilebilecek do?al güzellikleri k?sa bilgiler ile sizlere sunaca??z.

Alanya Sapadere Kanyon Turu

Toros Da?lar?’n?n içerisinde yer alan muhte?em güzelli?i ke?fetmek isteyenlerin ilk tercihlerinden bir tanesi olan Sapadere, kanyon ve ?elaleleri ile görenleri kendine hayran b?rakmakta. Alanya Sapadere kanyon turu
ile birlikte bölgenin en büyük ma?aras? olan Cüceler Ma?aras? ba?ta olmak üzere pek çok farkl? aktiviteyi tek bir tur ile birlikte oldukça e?lenceli bir ?ekilde gerçekle?tirmi? olacaks?n?z. Bu turda kanyonlar?n yan? s?ra Sapadere’deki köy ya?am?n? da inceleme imkan?na eri?mi? olacaks?n?z.

Alanya Kapadokya Turu

3 günlük Alanya Kapadokya Turu ile birlikte peri bacalar? ba?ta olmak üzere me?hur ipek yolu ve Saratl? K?rkgöz yer alt? ?ehri ziyaret edilebilecek. Ayr?ca tur esnas?nda buradaki çömlek atölyelerini gezebilir ve balon turu ile ?ehri yukar?dan izleme olana??na eri?mi? olacaks?n?z. Bu bölgeye özel oniks ta?lar ve hal? üretim merkezi de yine Kapadokya turu bünyesinde yap?lan hal?lar?n üretilmi? oldu?u yerler de görülebilecektir. Otelde konaklama, 3 farkl? dilde tur rehberi ve yer alt? ile müze için giri? bileti tur dahillinde sizlere sunulan hizmetler aras?nda yer almakta.

Alanya M.A.S. Kültür Turu

Ba?ta Manavgat ?elalesi olmak üzere Aspendos Anfi Tiyatro, Antik Side kenti, Apollo Tap?na?? ba?ta olmak üzere Alanya’n?n en popüler olan tarihi ve turistik alanlar? MAS turu ile birlikte gezme imkan?na sahip olacaks?n?z. Bölgeler aras?nda gezinti esnas?nda sizlere 45 dakikal?k bo? bir zaman sunulacak. Böylece siz de diledi?iniz yerleri bu bo? vakitte gezme imkan?na eri?eceksiniz. Sonras?nda ise Alanya’n?n en güzel yerleri ziyaret edilmeye kal?nd??? yerden devam edilecektir. Ancak seyahat esnas?nda arkeolojik yerlere giri? ücretleri ve yapaca??n?z ki?isel harcamalar?n sizin taraf?n?zdan kar??lanaca??n? unutmaman?z gerekmektedir.