Akvaryumda Discus Balığı Nasıl Yetiştirilir?

0
35

4390_zko_teardrop-300x197Akvaryumda discus türü bal?klar? beslemek oldukça zordur ve profesyonel tecrübe gerektirir. Discus’lar muhte?em görüntülerini, narin huylar?yla tamamlarlar. Oldukça narin ve hassas canl?lard?r. 20 santimetre boya ula?abilen bu bal?klar akvaryumdaki en ufak bir de?i?iklikte hastalanabilirler. Ya da kal?c? bir sakatl??a maruz kalabilir.
Bu narin bal?klara sa?l?kl? bir ya?am ortam? haz?rlamak ve uzun y?llar bu muhte?em güzelli?i seyredebilmek için Discus’lar? iyi tan?mak gerekir.
Do?al ya?am ortamlar? derin çatlaklar, a?aç kökleri ya da kayal?k alanlard?r. Bu sebeple akvaryumlarda uygun a?aç kökleri kullan?labilir. Böylece akvaryum suyu da discus’lar için daha yumu?ak olacakt?r.