Ağız Kokusunun Nedenleri Ve Tedavi Yolları

0
28

4390_zko_teardrop-300x197Nefes kokusuna sebep olan faktörleri s?ralayacak olursak;
1- Sinüzit : Yüz kemiklerinin içindeki bo?luklarda buluna iltihap sar? veya ye?il trenkte kat? k?vamda genze akmas?na neden olur. Bu da do?al olarak hastan?n nefesine kötü bir koku vermektedir. Tedavisi ilk olarak medikal bir ?ekilde yani ilaç tedavisiyle iltihab?n giderilmesi yoluyla olur. E?er sinüzit ilerlemi? ise endoskopik sinüs cerrahisine ba?vurulur.2- Di? ve di?eti hastal?klar? nefesimizin kötü kokmas?na yol açmaktad?r.
3- Mide ve ba??rsak sistemimizdeki aksakl?k sonucu olu?abilecek hastal?klarda a??z kokusu meydana gelmektedir.
4- A??z bölgesinde bulunan bademciklerin iltihaplanmas? sonucu kötü koku meydana gelmektedir. Tedavi yolu ise belli a?amadan sonra bademciklerin al?nmas?d?r.
Yeti?kin hastalarda çocuklara oranla daha ciddi boyutlu a??z kokusu olmaktad?r. A??z,bo?az ve alt solunum yollar?nda tümöre ba?l? olarak nefes kokmas? olabilmektedir. Tümörün h?zl? büyümesine uyum sa?layamay?p ölen dokular?n yaratt??? kokudur.