Adet Düzensizliği Nedir?

0
36

4390_zko_teardrop-300x197Belirtileri:
Adetin 28 günlük periyottan 7 gün önce – sonra görülmesi veya görülememesi
– 28 günlük periyot içerisinde lekelenmeler görülmesi
– Adet döneminin normal süreçten daha uzun sürmesiAdet düzensizli?inin baz? sebepleri:
K?sa adet görme;
– Hormonlar? etkileyen ilaç kullan?m?
– A??r? diyet
– Stres
– Gündelik ya?amdaki ani de?i?iklikler
– Fazla sigara ve kahve tüketmek
Uzun adet görme;
– Do?um kontrol ilaçlar?
– Stres
– Ani kilo kayb?
– Mevsimsel de?i?iklikler
– Gebelik
Düzensiz adet neleri i?aret edebilir?
Düzensiz adetin i?aret etti?i baz? rahats?zl?klar; hormonsal de?i?iklikler, yumurtal?k kistleri, rahim veya rahim a?z?ndaki polipler(fazla kal?nla?m?? tabaka), endometrial hiperplazi(rahim içini dö?eyen tabakan?n fazla büyümesi), myomlar(rahim içi kistler) ve çok az da olsa rahim kanseri. Belirtilerden bir veya birkaç? görülmesi durumunda doktora ba?vurulmas? gerekmektedir.