Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2015 » Ekim

Aylık Arşiv: Ekim 2015

Fütüroloji (Gelecek Bilimi) Nedir?

Fütüroloji kavram?, bir bilim olmakla birlikte özellikleri itibariyle somutluk bak?m?ndan di?er bilimlerden bir nevi ayr?lmaktad?r. Tan?m olarak ise bu kavram, uluslar aras? bir perspektif içerisinde gelece?i öngörmeye çal??may? ifade etmektedir.

Devamını Oku »

Mehmetçik Şehitler Abidesi – Çanakkale

Yeryüzünde insan eliyle yap?lm?? yani be?eri baz? yap?lar, oldukça büyük de?erler ve anlamlar ifade edebilmektedir. Belki de insano?lunun yapabilece?i en iyi ?ey niteli?inde dahi olabilen bu tür yap?lardan bir tanesi de, Türkiye tarihi aç?s?ndan oldukça de?erli ve k?ymetli olan ve Çanakkale?de bulunan Mehmetçik ?ehitler Abidesidir.

Devamını Oku »

Dudak Çatlamasının Nedenleri Nelerdir?

Günümüzde ya?anan baz? estetik sorunlar?, hem d?? görünü? hem de sa?l?k bak?m?ndan baz? sorunlara yol açabilmektedir. ?nsanlar?n temel gereksinimlerinden birisi olan be?enilme duygusu içerisinde d?? görünü? güzelli?i, oldukça önemli bir etken olarak görülmekte ve de bu nedenle d?? görünü?e çok önem verilmektedir. Fakat ya?anabilen baz? estetiksek sorunlar d?? görünü?ü etkiledi?i gibi, sa?l?k aç?s?ndan da ciddi sorunlar do?urabilmektedir. Bu tür sorunlardan ...

Devamını Oku »

Ebced Hesabı Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Ebced hesab?, bir say? sistemini ifade etmekle birlikte bu say? sistemi özel alfabetik bir düzen ?eklindedir. Ebced hesab?nda, her harfe birer de?er atan?r ve kelimelerin say?sal anlamda ifade edilmesi sa?lan?r.

Devamını Oku »

Kültür Şoku Nedir?

Bireyler hiç al???k olmad?klar? bir kültürün içine girdiklerinde ister istemez psikolojik aç?dan olumsuz bir biçimde etkilenmektedirler. Bu etkilenmenin ?iddeti, kültürler aras?ndaki farkl?l??a ba?l? olarak art?p azalabilmekte’dir. Ancak insan davran??lar?n?n esnekli?i, farklar ve de?i?imler kar??s?nda insanlar?n hemen kültürel ?oka girmelerini engellemektedir. Kültürel de?i?me, eskiyi koruma iste?i ve çabas?, psikolojik ve çevresel faktörler kültürel ?oku h?zland?ran ana unsurlar aras?nda yer almaktad?r.

Devamını Oku »

Kangal Köpeklerinin Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde bak?ld???nda, hayvanlar insanlar taraf?ndan oldukça fazla sevilmekte ve baz?lar? insanlar?n en sad?k dostu olabilmektedir. ?üphesiz ki bu konuda akla ilk gelen hayvan türü ise, sad?kl??? ve dostlu?uyla tan?nm?? olan köpeklerdir.

Devamını Oku »

Stonehenge Taşlarının Sırrı Nedir?

Günümüzde arkeologlar taraf?ndan tarihsel süreç içerisinde yap?lan birçok yap? incelenerek bu yap?lar üzerine ara?t?r?lar yap?lmaktad?r. Bilim adamlar?n?n da  dahil olduklar? bu ara?t?rma süresince, bulunan ve incelenen baz? yap?lar, adeta bir gizem abidesi olarak kar??m?za ç?kmaktad?r.

Devamını Oku »

Söğüt Ağacı Nedir?

Sö?ütler, alma??k, bazen hemen hemen kar??t, uzun yaprakl?, k?sa sapl? a?aç ya da a?açç?klar’d?r. Yapraklar?n? k???n döker. 250 kadar da türü vard?r. Tomurcuklar?n iç yan? yünsü tek bir pulla kapl?d?r. Birey e?li ve saps?z olan çiçekleri t?rt?ls? ba?aklar halinde topludur.

Devamını Oku »

Büyük Beyaz Köpek Balığı

Yayg?n Ad?: Büyük Beyaz Köpek Bal??? (Beyaz sivri burun, mavi sivri burun, adam yiyen, Tommy, ölü köpek bal???, kuyruk, beyaz ölüm)

Devamını Oku »

Adnan Menderes Kimdir?

1899 y?l?nda Ayd?n da do?an Adnan Menderes, babas? ?brahim Edhem, annesi Tevfika han?m?n iki çocu?undan biri olarak dünyaya gelir. K?z karde?i Melike küçük ya?ta hayat?n? kaybeder.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.