Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2015 » Eylül

Aylık Arşiv: Eylül 2015

Kağıt Balığı Nedir?

Yayg?n Ad?: Kâ??t bal???

Devamını Oku »

Kur’’an ve Tevrat’’a Göre Nuh’’un Gemisi

Nuh gemisi günümüzden yakla??k 7.500 y?l önce Hz.Nuh taraf?ndan yap?lm??t?r. Nuh?un gemisi genelde tahtadan yap?ld??? san?l?rken asl?nda metalden yap?lm??t?r.

Devamını Oku »

Nanenin Faydaları Nelerdir?

Tarihin her döneminde mutfaklar?m?z?n vazgeçilmezi olmu?tur nane. ?ifa ve lezzet kayna?? olan nane, ilk olarak Sümerler taraf?ndan yemeklerinin lezzetini art?rmak için kullan?lm??.

Devamını Oku »

Dünyanın Oluşumu ve Gelişimi

Dünyan? Olu?umu ve Geli?imi : Dünya, Güne? sistemdeki gezegenlerden biridir. Kutuplardan bas?k ekvatordan ?i?kin elips ?eklindedir. Güne? sistemine göre Dünya, uzakl?k bak?m?ndan üçüncü gezegendir. Güne?’e uzakl??? 149.597.890 km’dir.

Devamını Oku »

Altın Elementi ve Özellikleri

Geçmi?ten bugüne kadar do?ada bulunan baz? maddeler hep de?erli olmu? ve de?erini, önemini kaybetmeden günümüze kadar gelebilmeyi ba?arm??t?r. Bu tür önemli maddeler ya da madenler, insano?lunun hep sahip olmak istedi?i ve tarihin ço?u döneminde hep ilgi gören türde maddeler veya madenlerdir. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri ise, hiç ?üphesiz olarak alt?nd?r. Alt?n maddesi, bu duruma tam da uyabilen ...

Devamını Oku »

Dinozorlar ve Hayatları

Dinozorlar Yunanca da ??korkunç kertenkele?? anlam?na gelen, jeolojik dönemde ( yakla??k 120 milyon y?l önce ) suda, karada ve havada ya?am??; soyu tükenmi? hayvanlard?r. Onlarca dinozor çe?itleri vard?r.

Devamını Oku »

Kriptoloji Nedir?

?nsan zekas?n?n s?n?rlar?n? son derece zorlayabilen kriptoloji kavram?, günümüzde ara?t?rma alanlar? bulunan bilim dallar? aras?nda yer al?r ve bu bilim dal? ayn? zamanda toplumda ?ifre bilimi olarak da lanse edilmektedir. ?ifre biliminin tarih içerisindeki do?u?u ve geli?imine bak?ld???nda, ?kinci Dünya Sava?? bu konuda kar??m?za ç?kan en önemli nedenlerden birisidir.

Devamını Oku »

ISO Belgelendirmesi Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Son y?llarda günlük hayat içerisinde özellikle televizyon ve internet reklamlar?nda ürünlerin tan?t?mlar?nda kar??la??lmakta olan ?SO belgesi, bu tan?t?mlarda ürünlerin uygun standartlara uygun bir ?ekilde üretildi?i anlam?na gelmektedir. Piyasadaki ço?u ürünün tan?t?m?nda kullan?lmakta olan ?SO belgesinin öyküsü 1946 y?l?nda ba?lamaktad?r.

Devamını Oku »

Zührevi Hastalık Nedir? Türleri Nelerdir?

T?p literatüründe birçok nedenden dolay? birçok hastal?k türü meydana gelir ve nedene ba?l? olarak ayn? nedenle olu?an hastal?klar bir çat? çerçevesinde s?n?fland?r?lmaktad?r. Zührevi hastal?k tan?m? da bu tür bir s?n?fland?rmada ana ba?l?k konumundad?r.

Devamını Oku »

Dolu Nedir ve Nasıl Oluşur?

Atmosferde dünyay? etkileyen birçok hava olay? meydana gelir. Bu hava olaylar?ndan en çok rastlan?lan olay ise ya?murdur. Türkiye’nin dünya üzerindeki jeopolitik konumu incelendi?inde ise, ya?mur özellikle Karadeniz bölgesinde oldukça s?k ya?an?r ve bu hava olay? bazen oldukça y?k?c? ve gerisinde olumsuz izler b?rakan olaylara dönü?ebilmektedir. Bu duruma ilk akla gelen selin d???nda, dolu olay? da neden olur.

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.