Templates by BIGtheme NET
Anasayfa » 2015 » Haziran

Aylık Arşiv: Haziran 2015

RNA Nedir? Türleri Nelerdir?

Bilim dünyas?ndaki aç?l?m? ribo nükleik asit anlam?nda olan RNA, tek zincirli yap?dad?r ve ribo nükleotitlerin birbirine ba?lanmas? sonucu meydana gelmektedir. DNA molekülüne oranla  RNA’?lar?n boylar? daha k?sad?r. RNA?lar, vücut hücrelerinin hemen hemen hepsinde oldukça fazla miktarda bulunmaktad?r. RNA?n?n yap?s?n? ise;  Adenin, Guanin, Sitozin ve Urasil maddeleri olu?turmaktad?r. Hücre tipine ba?l? olarak, 5 adet RNA türü vard?r.

Devamını Oku »

Belleği Güçlendirme(Minemonikler) ve Ezberleme Yöntemleri

Herkes, bir ?eyleri unuttu?undan ?ikayet eder. Ö?renciler, bildikleri ancak s?navda hat?rlayamad?klar? bilgileri unutmaktan ?ikayet ediyor.

Devamını Oku »

Ahşap Boyama Nasıl Yapılır?

Günümüzde hobiler, insanlar için ho?ça ve e?lenceli zaman geçirmek ad?na oldukça önemli hale gelmi?tir. Her tarzda ve zevkte insan? ilgilendiren bir hobi türü bulunmakla birlikte, özellikle ev han?mlar? için, ah?ap boyama sanat?, büyük bir ilgi görmektedir. Uygulan??? oldukça zevkli ve basit olan bu sanat için, öncelikle baz? malzemelere ihtiyaç duyulmaktad?r.

Devamını Oku »

2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Eskişehir

2010 y?l?nda yap?lan bir toplant?da, TÜRKSOY taraf?ndan öneri olarak sunulan, Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti uygulamas? kabul edilmi?tir.Bu do?rultuda, 2013 Türk Dünyas? Kültür Ba?kenti olarak da, Eski?ehir seçilmeye lay?k görülmü?tür. Bu uygulaman?n amac? ise, Türk kültürünün temel yap?lar?n? ve maneviyat?n? ortaya ç?karmak, çe?itli Türk devletleri aras?nda kayna?ma, ho?görü ve sevgi ba?lar? kurmak, Türk kültürünü gelecek ku?aklara aktarmak için çal??mak, Türk kültürünü ...

Devamını Oku »

İşitme Kaybı Nedir? Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri

Bu ses dalgalar? iç kulakta yer alan örs, çekiç ve üzengi kemiklerini titre?tirerek iç kula?a geçer.Ses dalgalar?, kokleadaki s?v? içerisinde bulunan sinir hücrelerini uyar?r.Uyar?lan sinir hücreleri, ses dalgalar?n? elektriksel yolla beyne iletir.Beyin, gelen ses dalgalar?n? anlamland?r?r ve i?itme eylemi gerçekle?mi? olur.

Devamını Oku »

Soğuk Algınlığının Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

So?uk alg?nl???,  viral bir hastal?k olup üst solunum yollar?n? etkiler. ?nsanlarda görülen en bula??c? hastal?k olan so?uk alg?nl??? viral franjit veya akut nezle ad?yla da bilinmektedir. Bu hastal??a neden olan 200′den fazla virüs olmas?na ra?men hastal???n esas nedeni kronovirüsler ya da rhinovirüslerdir.

Devamını Oku »

Tuz Nedir? İnsan Vücuduna Zararları Nelerdir?

Tuz, NaCl olarak bilinen beyaz kristal yap?l? bile?iktir. Dünyan?n her yerinde bulunan tuz tarih buyunca önemli bir ticaret maddesi de olmu?tur. Besin maddesi olmas?n?n d???nda dericilikte, hayvan besicili?inde, su yumu?atma sistemlerinde ve kimya sanayisinde kullan?l?r.

Devamını Oku »

Kolon Kanserinin Nedenleri ve Belirtileri Nelerdir?

Sindirim sisteminin ince ba??rsaktan sonra gelen 2 metrelik k?sm? olan kal?n ba??rsak kolon ad?yla adland?r?l?r. Büyük önem arz eden bu hastal??a özellikle bat?l? ülkelerde rastlanmaktad?r.

Devamını Oku »

Psikanalitik Kişilik Kuramı Nedir?

Freud’a göre insan ki?ili?inin üç ana birimi bulunmaktad?r. Bunlar id, ego ve süper egodur. Yani alt benlik, benlik ve üst benlik olarak da adland?r?labilir.

Devamını Oku »

Baş ağrısına doğal çözüm

bas_agrisina_karsi_dogal_tedavi_yontemleri-0 (1)

A?r? kesici kullan?m?n? tercih etmeyenler için ba? a?r?s? tedavisinde do?al yöntemler: Manuel terapi ve refleks terapi. Ba? a?r?s? tedavisinde ilaçlar büyük yer kapl?yor. Migren gibi y?llar süren kronik bir rahats?zl?kta uzun süreli ilaç kullan?m? vücutta özellikle karaci?erde ciddi yan etkilere neden oluyor. Uzmanlar, bu yüzden ba? a?r?s? tedavisinde alternatif, özellikle de do?al yollar?n tercih edilmesi gerekti?ini söylüyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ...

Devamını Oku »
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız. Türkiye'nin En Kapsamlı Haber Portalı - Güncel ve Tarafsız Haberler İçin Her Gün Ziyaret Ediniz.


halkalı esocrt kayaşehir esocrt
elazig escort mardin escort osmaniye escort tekirdag escort yozgat escort isparta escort denizli escort
Amerikali Bilim Adamlarının Yan Etkilerini test ederken buldukları mucizevi ilaç viagra ile dünya yerinden oynadı Tüm dünyada hızla yayılan viagra Her erkeğin vazgeçilmezi haline gelmiştir. Güncel 2018 viagra Fiyat Fiyatlarına Bu Siteden Ulaşabilirsiniz.
Viagra Fiyatları
Gün geçmiyorki yeni bir viagra fiyatı türü ürün piyasaya çıkmasın Özellikle Ereksiyon problemlerinin giderilmesinde veya ihtiyaç duyulduğunda hemen viagra alınmasın En Etkili viagra dünya'da bilinen tek markasıdır.